Freedom of Information Improvement Plan 2024

Part of the debate – in the Scottish Parliament am ar 27 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn