9. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 4:59 pm ar 19 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 4:59, 19 Mehefin 2024

Mae'r bleidlais gyntaf ar eitem 5, y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 sy'n ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod. Mae'r cynnig ar y Bil Iaith Arwyddion Prydain. Dwi'n galw am bleidlais ar y cynnig, a gyflwynwyd yn enw Mark Isherwood. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 24, mae tri yn ymatal ac mae 16 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig yna wedi'i dderbyn.

Eitem 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod—Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru): O blaid: 24, Yn erbyn: 16, Ymatal: 3

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 5395 Eitem 5. Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Iaith Arwyddion Prydain (BSL) (Cymru)

Ie: 24 ASau

Na: 16 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 17 ASau

Wedi ymatal: 3 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:00, 19 Mehefin 2024

Mae'r pleidleisiau nesaf ar eitem 7, sef dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar ffordd osgoi Cas-gwent. Dwi'n galw am bleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 13, neb yn ymatal, 31 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig yna wedi'i wrthod.

Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Cynnig heb ei ddiwygio: O blaid: 13, Yn erbyn: 31, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 5396 Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 13 ASau

Na: 31 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 16 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:01, 19 Mehefin 2024

Gwelliant 1 fydd nesaf. Agor y bleidlais ar welliant 1, yn enw Jane Hutt. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. Mae'r bleidlais yn gyfartal—o blaid 22 a 22 yn erbyn hefyd. Felly, dwi'n defnyddio fy mhleidlais fwrw yn erbyn y gwelliant. Ac felly mae'r gwelliant wedi'i wrthod—22 o blaid a 23 yn erbyn. Felly, mae gwelliant 1 wedi'i wrthod.

Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig—Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt: O blaid: 22, Yn erbyn: 22, Ymatal: 0

Gan fod nifer y pleidleisiau yn gyfartal, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii).

Gwrthodwyd y gwelliant

Rhif adran 5397 Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Ie: 22 ASau

Na: 22 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 16 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:01, 19 Mehefin 2024

Gwelliant 2 fydd y bleidlais nesaf. Agor y bleidlais ar welliant 2 yn enw Heledd Fychan. Cau'r bleidlais. O blaid 9, neb yn ymatal, a 35 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig a'r gwelliannau wedi'u gwrthod, a does dim byd wedi'i dderbyn.

Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig—Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan: O blaid: 9, Yn erbyn: 35, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y gwelliant

Rhif adran 5398 Eitem 7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ffordd osgoi Cas-gwent. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Ie: 9 ASau

Na: 35 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 16 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:02, 19 Mehefin 2024

Mae'r pleidleisiau nesaf ar eitem 8, dadl y Ceidwadwyr Cymreig ar niwclear. Galwaf am bleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio, a gyflwynwyd yn enw Darren Millar. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 13, neb yn ymatal, 32 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig wedi'i wrthod.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig—Niwclear. Cynnig heb ei ddiwygio: O blaid: 13, Yn erbyn: 32, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 5399 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Niwclear. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 13 ASau

Na: 32 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 15 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:03, 19 Mehefin 2024

Pleidlais ar welliant 1 sydd nesaf. Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliant 2 yn cael ei ddad-ddethol. Gwelliant 1, felly—agor y bleidlais ar welliant 1 yn enw Jane Hutt. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 23, neb yn ymatal, 22 yn erbyn. Felly, mae gwelliant 1 wedi'i dderbyn, ac mae gwelliant 2 yn cael ei ddad-ddethol.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig—Niwclear. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt: O blaid: 23, Yn erbyn: 22, Ymatal: 0

Derbyniwyd y gwelliant

Rhif adran 5400 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Niwclear. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Ie: 23 ASau

Na: 22 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 15 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Cafodd gwelliant 2 ei ddad-ddethol.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:03, 19 Mehefin 2024

Y cynnig wedi'i ddiwygio yw'r bleidlais olaf. 

Cynnig NDM8617 fel y'i diwygiwyd

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cefnogi swyddogaeth ynni niwclear ochr yn ochr ag ynni adnewyddadwy yng nghynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer trawsnewid gwyrdd a theg i economi carbon isel, gan sicrhau bod yr holl ynni newydd a gynhyrchir yng Nghymru yn ynni allyriadau sero.

2. Yn galw ar Lywodraeth newydd y DU i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ystyried yn llawn yr holl opsiynau ar gyfer gorsaf newydd yn yr Wylfa a chyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer Trawsfynydd, gan gydnabod pwysigrwydd allweddol cydweithio mewn perthynas â'r pwerau datganoledig perthnasol. 

3. Yn croesawu swyddogaeth flaengar Llywodraeth Cymru, wrth gydweithio â Llywodraeth y DU, y diwydiant a phartneriaid, er mwyn cefnogi ynni niwclear yng Nghymru er mwyn gwneud y gorau o’r manteision economaidd-gymdeithasol ar gyfer Cymru.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:03, 19 Mehefin 2024

Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 23, 21 yn ymatal, 1 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig yna wedi'i dderbyn.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig—Niwclear. Cynnig wedi'i ddiwygio: O blaid: 23, Yn erbyn: 1, Ymatal: 21

Derbyniwyd y cynnig fel y'i diwygiwyd

Rhif adran 5401 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Niwclear. Cynnig wedi'i ddiwygio

Ie: 23 ASau

Na: 1 AS

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 15 ASau

Wedi ymatal: 21 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:04, 19 Mehefin 2024

Dyna ni. Dyna ddiwedd ar y cyfnod pleidleisio.

Bydd y ddadl fer nesaf, a bydd Rhys ab Owen yn cyflwyno'r ddadl fer, unwaith y bydd yr Aelodau sy'n gadael y Siambr wedi gwneud hynny'n dawel.