Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio

QNR – Senedd Cymru am ar 12 Mehefin 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Cefin Campbell Cefin Campbell Plaid Cymru

A wnaiff Llywodraeth Cymru ddiwygio ei chanllawiau cynllunio i sicrhau bod gan gymunedau gwledig fwy o lais o ran y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

All planning applications are subject to statutory publicity and consultation and developers are required to undertake pre-application consultation on major developments.  The Infrastructure (Wales) Act 2024 will introduce new provisions for engagement with communities on significant infrastructure projects.

Photo of Altaf Hussain Altaf Hussain Ceidwadwyr

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad am y canllawiau cynllunio mewn perthynas â'r lefelau derbyniol o gysgodion symudol ac iâ sy’n syrthio wrth ystyried ceisiadau am dyrbinau gwynt ar y tir?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

National planning policy does not specify the level of shadow flicker or ice shedding deemed acceptable. These issues are assessed as part of the planning process when a planning application is submitted to Planning and Environment Decisions Wales on a case-by-case basis.

Photo of Sioned Williams Sioned Williams Plaid Cymru

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad am ddiwygio trefniadau llywodraethiant gwasanaethau tân ac achub Cymru?

Photo of Julie James Julie James Llafur

Mae'n amlwg bod angen diwygio trefniadau llywodraethiant gwasanaethau tân ac achub ac rwyf eisoes wedi dechrau cael sgyrsiau gyda rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Arweinwyr Awdurdodau Lleol a Chomisiynwyr Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Photo of Delyth Jewell Delyth Jewell Plaid Cymru

Pa gamau y mae Ysgrifennydd y Cabinet yn eu cymryd i liniaru effaith amgylcheddol tomenni glo nas defnyddir?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

Welsh Government has made a significant investment in the safety of coal tips, introducing a regular inspection and monitoring regime and by making £44.4m available for maintenance since 2022.  We will modernise our legislation through the new disused tips bill, due to be introduced to the Senedd in the autumn.