5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ymgynghoriad ar y Flwyddyn Ysgol

– Senedd Cymru am 4:48 pm ar 21 Mai 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of David Rees David Rees Llafur 4:48, 21 Mai 2024

Mae eitem 5 wedi'i ohirio tan 4 Mehefin.