• Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru (8 areithiau)

    A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio cyfraith lesddaliad?

  • Cwestiynau i Cwnsler Cyffredinol (6 areithiau)

    Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch yr hyn y gall ei wneud i helpu sicrhau cyfiawnder i is-bostfeistri yng Nghymru y mae sgandal TG Horizon...