8. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 6:03 pm ar 23 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:03, 23 Ebrill 2024

Dim ond un bleidlais sydd heno, ar eitem 7, a galwaf am bleidlais ar y cynnig, a gyflwynwyd yn enw Ken Skates. Agor y bleidlais. O blaid 41, neb yn ymatal, 11 yn erbyn, felly mae'r cynnig wedi ei dderbyn.

Eitem 7—Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cerbydau Awtomeiddiedig: O blaid: 41, Yn erbyn: 11, Ymatal: 0

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 5144 Eitem 7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cerbydau Awtomeiddiedig

Ie: 41 ASau

Na: 11 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 8 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:04, 23 Ebrill 2024

A daw hynny â thrafodion heddiw i ben.

Daeth y cyfarfod i ben am 18:04.