Cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau

– Senedd Cymru am 3:00 pm ar 23 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 3:00, 23 Ebrill 2024

Yr eitem nesaf, felly, fydd y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau. Yn unol â Rheolau Sefydlog 12.24 a 12.40, os nad oes unrhyw wrthwynebiad, rwy'n cynnig bod y cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau yn cael eu grwpio ar gyfer eu trafod a'u pleidleisio. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu hynny? Nac oes, does yna ddim gwrthwynebiad. Felly, fe wnaf i alw ar aelod o'r Pwyllgor Busnes i wneud y cynigion yn ffurfiol. Heledd Fychan.

Cynnig NNDM8546 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Mark Drakeford (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) a Sam Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Gareth Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cynnig NNDM8547 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Hefin David (Llafur Cymru) a Jack Sargeant (Llafur Cymru) yn aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Tom Giffard (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig), a Gareth Davies (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle James Evans (Ceidwadwyr Cymreig), yn aelodau o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Cynnig NNDM8548 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Mark Drakeford (Llafur Cymru) yn lle John Griffiths (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

Cynnig NNDM8549 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Julie Morgan (Llafur Cymru) yn lle Jenny Rathbone (Llafur Cymru) a Carolyn Thomas (Llafur Cymru) yn lle Huw Irranca-Davies (Llafur Cymru) yn aelodau o’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Cynnig NNDM8550 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Lee Waters (Llafur Cymru) yn lle Hefin David (Llafur Cymru) a Laura Anne Jones (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Tom Giffard (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cynnig NNDM8551 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Jenny Rathbone (Llafur Cymru) yn lle Buffy Williams (Llafur Cymru) yn aelod o Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Cynnig NNDM8552 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol John Griffiths (Llafur Cymru) yn lle Buffy Williams (Llafur Cymru), a Peter Fox (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Joel James (Ceidwadwyr Cymreig), yn aelodau o’r Pwyllgor Deisebau.

Cynnig NNDM8553 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Buffy Williams (Llafur Cymru) yn lle Jack Sargeant (Llafur Cymru) a James Evans (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Diben Arbennig Ymchwiliad COVID-19 Cymru.

Cynnig NNDM8554 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol Carolyn Thomas (Llafur Cymru) yn aelod o’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Julie Morgan (Llafur Cymru) yn lle Sarah Murphy (Llafur Cymru) a Joel James (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Cynnig NNDM8555 Elin Jones

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 17.14, yn ethol Jack Sargeant (Llafur Cymru) yn lle Jayne Bryant (Llafur Cymru), Lee Waters (Llafur Cymru) yn lle Carolyn Thomas (Llafur Cymru), Altaf Hussain (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Sam Rowlands (Ceidwadwyr Cymreig), a James Evans (Ceidwadwyr Cymreig) yn lle Joel James (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Cynigiwyd y cynigion.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

Mae'r cynigion wedi'u gwneud yn ffurfiol. Y cwestiwn yw a ddylid derbyn y cynigion. A oes gwrthwynebiad? Nac oes. Felly, mae'r cynigion yna wedi'u derbyn, ac mae'r Aelodau wedi'u hethol i'r gwahanol bwyllgorau.

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.