Y Sefyllfa yn Gaza

Part of 1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog – Senedd Cymru am 1:36 pm ar 23 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn