9. Cyfnod Pleidleisio

Part of the debate – Senedd Cymru am 6:28 pm ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:28, 17 Ebrill 2024

Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 27, naw yn ymatal, 15 yn erbyn, ac felly mae'r cynnig wedi ei ddiwygio wedi ei dderbyn.