9. Cyfnod Pleidleisio

Part of the debate – Senedd Cymru am ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt: O blaid: 27, Yn erbyn: 15, Ymatal: 9

Derbyniwyd y gwelliant