9. Cyfnod Pleidleisio

Part of the debate – Senedd Cymru am ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Eitem 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru): O blaid: 25, Yn erbyn: 26, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig