9. Cyfnod Pleidleisio

Part of the debate – Senedd Cymru am 6:27 pm ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:27, 17 Ebrill 2024

Gwelliant 2 sydd nesaf, yn enw Jane Hutt. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 27, naw yn ymatal, 15 yn erbyn, ac felly mae gwelliant 2 wedi ei dderbyn.