9. Cyfnod Pleidleisio

Part of the debate – Senedd Cymru am 6:25 pm ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:25, 17 Ebrill 2024

Y bleidlais nesaf yw'r bleidlais ar y ddadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar drafnidiaeth. Dwi'n galw am bleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio, a gyflwynwyd yn enw Darren Millar. Agor y bleidlais. O blaid 15, neb yn ymatal, 36 yn erbyn. Mae'r cynnig yna wedi ei wrthod.