9. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 6:24 pm ar 17 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:24, 17 Ebrill 2024

Rŷm ni'n cyrraedd y cyfnod pleidleisio, ac oni bai fod tri Aelod yn dymuno i fi ganu'r gloch, byddwn ni'n symud at y bleidlais gyntaf.

Mae'r bleidlais gyntaf hwnnw ar eitem 5, y ddadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru). Dwi'n galw am bleidlais ar y cynnig a gyflwynwyd yn enw Sam Rowlands. O blaid y cynnig 25, neb yn ymatal, 26 yn erbyn, ac felly mae'r cynnig wedi ei wrthod.

Eitem 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru): O blaid: 25, Yn erbyn: 26, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 5139 Eitem 5. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)

Ie: 25 ASau

Na: 26 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:25, 17 Ebrill 2024

Y bleidlais nesaf yw'r bleidlais ar y ddadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar drafnidiaeth. Dwi'n galw am bleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio, a gyflwynwyd yn enw Darren Millar. Agor y bleidlais. O blaid 15, neb yn ymatal, 36 yn erbyn. Mae'r cynnig yna wedi ei wrthod.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio: O blaid: 15, Yn erbyn: 36, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 5140 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 15 ASau

Na: 36 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:26, 17 Ebrill 2024

Gwelliant 1 fydd nesaf, y gwelliant a gyflwynwyd yn enw Heledd Fychan. Os derbynnir y gwelliant, bydd gwelliant 2 yn cael ei ddad-ddethol. Pleidlais ar welliant 1. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 10, neb yn ymatal, 41 yn erbyn. Ac felly, mae gwelliant 1 wedi ei wrthod.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan: O blaid: 10, Yn erbyn: 41, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y gwelliant

Rhif adran 5141 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Heledd Fychan

Ie: 10 ASau

Na: 41 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:27, 17 Ebrill 2024

Gwelliant 2 sydd nesaf, yn enw Jane Hutt. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 27, naw yn ymatal, 15 yn erbyn, ac felly mae gwelliant 2 wedi ei dderbyn.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt: O blaid: 27, Yn erbyn: 15, Ymatal: 9

Derbyniwyd y gwelliant

Rhif adran 5142 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Jane Hutt

Ie: 27 ASau

Na: 15 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Wedi ymatal: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:27, 17 Ebrill 2024

Y bleidlais olaf, ar y cynnig wedi ei ddiwygio.

Cynnig NDM8538 fel y’i diwygiwyd:

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wrando ynghylch gwahanol faterion, gan gynnwys trafnidiaeth a chysylltedd.

2. Yn cefnogi dull Llywodraeth Cymru sy’n cydnabod:

a) gwerth seilwaith trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys ffyrdd, o ran ein heconomi a’n cymdeithas; a

b) y gall Llywodraeth Cymru wella’r ffordd y mae’n dylunio ac yn adeiladu seilwaith ffyrdd newydd, a chynnal yn well rwydwaith ffyrdd presennol Cymru.

3. Yn croesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen i fireinio’r gwaith o weithredu terfynau cyflymder 20 mya yng Nghymru, gan gynnwys ystyried y canllawiau ar ddosbarthiad ffyrdd, newid terfynau cyflymder ar rai ffyrdd a pharhau i drafod â chymunedau.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:28, 17 Ebrill 2024

Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 27, naw yn ymatal, 15 yn erbyn, ac felly mae'r cynnig wedi ei ddiwygio wedi ei dderbyn.

Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig wedi'i ddiwygio: O blaid: 27, Yn erbyn: 15, Ymatal: 9

Derbyniwyd y cynnig fel y'i diwygiwyd

Rhif adran 5143 Eitem 8. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Trafnidiaeth. Cynnig wedi'i ddiwygio

Ie: 27 ASau

Na: 15 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Wedi ymatal: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw