13. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 5:02 pm ar 16 Ebrill 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:02, 16 Ebrill 2024

Mae'r bleidlais honno ar y cynnig rŷn ni newydd ei drafod ar Gyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru). Dwi'n galw, felly, am bleidlais ar y cynnig a gyflwynwyd yn enw Julie James. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. Tri-deg chwech o blaid, neb yn ymatal, 15 yn erbyn. Ac felly, mae'r cynnig yna wedi'i dderbyn.

Eitem 12. Dadl: Cyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru): O blaid: 36, Yn erbyn: 15, Ymatal: 0

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 5138 Eitem 12. Dadl: Cyfnod 4 y Bil Seilwaith (Cymru)

Ie: 36 ASau

Na: 15 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 9 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:04, 16 Ebrill 2024

Dyna'r unig bleidlais am heddiw, ac felly dyna ddiwedd ein gwaith ni am heddiw. Diolch yn fawr i bawb.

Daeth y cyfarfod i ben am 17:04.