8. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 6:19 pm ar 20 Mawrth 2024.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:19, 20 Mawrth 2024

A daw hynny â ni i'r cyfnod pleidleisio. Oni bai fod tri Aelod yn dymuno i mi ganu'r gloch, symudaf yn syth i'r cyfnod pleidleisio. Bydd y bleidlais gyntaf ar eitem 5, dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21. A galwaf am bleidlais ar y cynnig, a gyflwynwyd yn enw Heledd Fychan. Agor y bleidlais. O blaid 27, saith yn ymatal, 16 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig wedi ei dderbyn.

Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv)—Casgliadau cenedlaethol: O blaid: 27, Yn erbyn: 16, Ymatal: 7

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 5133 Eitem 5. Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) - Casgliadau cenedlaethol

Ie: 27 ASau

Na: 16 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Wedi ymatal: 7 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:21, 20 Mawrth 2024

Mae'r bleidlais nesaf ar eitem 7, dadl Plaid Cymru. Galwaf am bleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio, a gyflwynwyd yn enw Heledd Fychan. Os gwrthodir y cynnig, byddwn yn pleidleisio ar y gwelliannau a gyflwynwyd i'r cynnig. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 11, neb yn ymatal, 39 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig wedi ei wrthod.

Eitem 7. Dadl Plaid Cymru—Fformiwla Barnett. Cynnig heb ei ddiwygio: O blaid: 11, Yn erbyn: 39, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 5134 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig heb ei ddiwygio

Ie: 11 ASau

Na: 39 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:22, 20 Mawrth 2024

Galwaf nawr am bleidlais ar welliant 1, a gyflwynwyd yn enw Darren Millar. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 13, neb yn ymatal, 37 yn erbyn. Felly, mae gwelliant 1 wedi ei wrthod.

Eitem 7. Dadl Plaid Cymru—Fformiwla Barnett. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar: O blaid: 13, Yn erbyn: 37, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y gwelliant

Rhif adran 5135 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 1, cyflwynwyd yn enw Darren Millar

Ie: 13 ASau

Na: 37 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:22, 20 Mawrth 2024

Galwaf nawr am bleidlais ar welliant 2, a gyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 26, roedd 11 yn ymatal; yn erbyn, 13. Felly, mae gwelliant 2 wedi ei dderbyn.

Eitem 7. Dadl Plaid Cymru—Fformiwla Barnett. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths: O blaid: 26, Yn erbyn: 13, Ymatal: 11

Derbyniwyd y gwelliant

Rhif adran 5136 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Gwelliant 2, cyflwynwyd yn enw Lesley Griffiths

Ie: 26 ASau

Na: 13 ASau

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Wedi ymatal: 11 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Wedi ymatal: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:23, 20 Mawrth 2024

Galwaf nawr am bleidlais ar y cynnig wedi'i ddiwygio.

Cynnig NDM8524 fel y'i diwygiwyd:

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod y consensws trawsbleidiol yn y Senedd ynghylch yr angen i ddiwygio model cyllido Cymru.

2. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno, yn lle fformiwla Barnett sydd wedi dyddio, system newydd sy’n seiliedig ar anghenion cymharol ac sydd wedi’i chymeradwyo gan y pedair gwlad, o fewn cytundeb cyllidol newydd a gaiff ei oruchwylio a’i weithredu gan gorff sy’n annibynnol ar Lywodraeth y DU.

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:23, 20 Mawrth 2024

Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 37, neb yn ymatal, 13 yn erbyn. Felly, mae'r cynnig wedi ei ddiwygio wedi ei dderbyn.

Eitem 7. Dadl Plaid Cymru—Fformiwla Barnett. Cynnig wedi'i ddiwygio: O blaid: 37, Yn erbyn: 13, Ymatal: 0

Derbyniwyd y cynnig fel y'i diwygiwyd

Rhif adran 5137 Eitem 7. Dadl Plaid Cymru - Fformiwla Barnett. Cynnig wedi'i ddiwygio

Ie: 37 ASau

Na: 13 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 10 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of David Rees David Rees Llafur 6:24, 20 Mawrth 2024

(Cyfieithwyd)

A chyn ein bod yn gadael, rydym wedi cael cadarnhad bod y palas wedi derbyn enwebiad Vaughan Gething fel Prif Weinidog. [Cymeradwyaeth.]