Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru

Part of QNR – Senedd Cymru am ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Mike Hedges Mike Hedges Llafur

A wnaiff y Prif Weinidog roii diweddariad ar y datblygiad a gefnogir gan Lywodraeth Cymru yn SA1?