Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru

Part of QNR – Senedd Cymru am ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Natasha Asghar Natasha Asghar Ceidwadwyr

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gyflwyno terfynau cyflymder cyffredinol o 20mya yn Nwyrain De Cymru?