Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru

Part of QNR – Senedd Cymru am ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Vikki Howells Vikki Howells Llafur

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau bod adeiladwyr tai yn cyflawni addewidion i gynnwys mannau gwyrdd o fewn eu datblygiadau?