Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru

Part of QNR – Senedd Cymru am ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Buffy Williams Buffy Williams Llafur

A wnaiff y Prif Weinidog roi diweddariad ar yr ymgynghoriad ar Strategaeth ddrafft Tlodi Plant Cymru 2023?