6. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adolygu Cymwysterau Galwedigaethol

– Senedd Cymru am 5:06 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:06, 12 Medi 2023

Yr eitem nesaf, felly, fydd y datganiad gan Weinidog—. Na. Mae'r eitem yna, eitem 6, wedi cael ei dynnu yn ôl.