5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 5:03 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Huw Irranca-Davies Huw Irranca-Davies Llafur 5:03, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Byddai'n well i mi ddatgan buddiant fel aelod o sawl grŵp trawsbleidiol cysylltiedig, ond hefyd fel gyrrwr, fel beiciwr, ac fel cerddwr o amgylch y dref yn fy etholaeth leol yn rheolaidd, a hefyd fel tad i dri o fechgyn hefyd. Diolch iddo am bwysleisio yn ei sylwadau heddiw y bywydau a arbedwyd, yr anafiadau difrifol a fydd yn newid bywyd a fydd yn cael eu hatal trwy yrru ychydig yn arafach. Ymgynghorodd CBSP a RhCT yn fy ardal yn gyhoeddus iawn, yn eang iawn ar hyn. Rwy'n nodi eu bod wedi cyflwyno rhai esemptiadau lleol synhwyrol iawn. Ond a fydd yn cadarnhau unwaith eto, fel bod pawb yn glir yn y Siambr hon, y bydd cyfle, pan fydd hyn wedi ymwreiddio, i gael adolygiad llai manwl, felly os oes angen newidiadau synhwyrol mawr, byddant yn cael eu gwneud? Nid yw hwn yn derfyn cyffredinol o 20 mya, er gwaethaf yr hyn y mae'r gwrthbleidiau yn ei ddweud yn gyhoeddus; mae hwn yn bolisi synhwyrol a fydd yn achub bywydau, ac ni chafodd arbed bywyd ei grybwyll yn sylwadau agoriadol llefarydd y fainc flaen.