5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 5:05 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn