5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 5:05 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Lee Waters Lee Waters Llafur 5:05, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

—wedi dangos hynny. Ond os byddwn ni'n canfod, a bod awdurdodau lleol yn canfod, eu bod angen mwy o sicrwydd drwy newid y geiriad, yna byddwn yn ystyried hynny'n llwyr, ac rwy'n credu bod angen i ni ddefnyddio synnwyr cyffredin wrth weithredu hwn.