5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 5:05 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:05, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Datganiad yw hwn Joyce Watson. Dyma'r diwrnod cyntaf yn ôl, felly maddeuant—.