5. Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig

Part of the debate – Senedd Cymru am 4:14 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of David Rees David Rees Llafur 4:14, 12 Medi 2023

Symudwn ymlaen at eitem 5, datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd ar y terfyn cyflymder diofyn 20 mya ar ffyrdd cyfyngedig. Galwaf ar y Dirprwy Weinidog, Lee Waters.