10. Cyfnod Pleidleisio

– Senedd Cymru am 6:52 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:52, 12 Medi 2023

Y cyfnod pleidleisio sydd nesaf, felly, oni bai bod tri Aelod yn dymuno i fi ganu'r gloch, fe wnawn ni symud yn syth i'r cyfnod pleidleisio. Ac mae'r bleidlais gyntaf y prynhawn yma ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Ynni. 

Cyn i mi agor y bleidlais, fe wnaf i jest oedi am eiliad i sicrhau bod pob Aelod yn y Siambr yn medru pleidleisio. [Torri ar draws.] Ie, mae yna rywfaint o broblemau technegol yn y Siambr ar hyn o bryd, felly fe wnawn ni oedi am eiliad.

Y bobl sydd yn y Siambr, pwy sydd â phroblem?

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:53, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Pwy sydd â phroblem yn y siambr? Os gallwch chi ddangos drwy—. Problem? Oes, llawer o broblemau. Rwy'n gwybod bod gennych chi lawer o broblemau. Unrhyw un sydd â phroblem o ran gallu bwrw eu pleidlais yn yr eiliadau nesaf, mae angen i unrhyw un nodi, heblaw am y rhai ohonoch chi sydd eisoes â chymorth technegol?

[Anghlywadwy.]—grym y bleidlais lafar ar hyn o bryd, felly rwy'n bwriadu symud ymlaen a chaniatáu'r bleidlais lafar dros dri Aelod yn y Siambr rwy'n credu. Na, efallai ein bod ni i lawr i ddau Aelod yn y Siambr. Felly, y bleidlais gyntaf yna—. Ie. Bydd y bleidlais gyntaf, felly, ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Ynni. Felly, rwy'n galw am bleidlais ar y cynnig hwnnw yn enw Julie James.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 16, neb yn ymatal, ac mae 36 yn erbyn. Ac felly, mae'r cynnig cydsyniad yna wedi cael ei dderbyn.

Y bleidlais nesaf ar y cynnig cydsyniad—[Torri ar draws.]

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:55, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Mae'n amlwg mai hwn yw'r diwrnod cyntaf yn ôl i fwy nag un ohonom. [Chwerthin.]

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

Mae'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol yna ar y Bil Ynni wedi cael ei wrthod, a'r bleidlais: 16 o blaid, 36 yn erbyn. Felly mae'r cynnig wedi ei wrthod.

Eitem 7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ynni: O blaid: 16, Yn erbyn: 36, Ymatal: 0

Gwrthodwyd y cynnig

Rhif adran 4546 Eitem 7. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ynni

Ie: 16 ASau

Na: 36 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 8 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:55, 12 Medi 2023

Fe wnawn ni symud ymlaen i'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig. Galw am bleidlais ar y cynnig, a gyflwynwyd yn enw Rebecca Evans. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 42, neb yn ymatal, 10 yn erbyn. Ac felly, mae'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol wedi ei dderbyn.

Eitem 8. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig: O blaid: 42, Yn erbyn: 10, Ymatal: 0

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 4547 Eitem 8. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig

Ie: 42 ASau

Na: 10 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 8 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:56, 12 Medi 2023

Y bleidlais nesaf a'r un olaf: egwyddorion cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru). Galwaf am bleidlais ar y cynnig yma felly, a gyflwynwyd yn enw Lee Waters. Agor y bleidlais. Cau'r bleidlais. O blaid 37, neb yn ymatal, 15 yn erbyn. Ac felly, mae'r cynnig wedi'i dderbyn. 

Eitem 8. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru): O blaid: 37, Yn erbyn: 15, Ymatal: 0

Derbyniwyd y cynnig

Rhif adran 4548 Eitem 8. Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Ie: 37 ASau

Na: 15 ASau

Ie: A-Z fesul cyfenw

Na: A-Z fesul cyfenw

Absennol: 8 ASau

Absennol: A-Z fesul cyfenw

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 6:57, 12 Medi 2023

Dyna ni; dyna ddiwedd ein gwaith am y dydd heddiw. Diolch yn fawr iawn i chi i gyd.

Daeth y cyfarfod i ben am 18:57.