Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro

– Senedd Cymru am 5:55 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:55, 12 Medi 2023

Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro er mwyn caniatáu cynnal dadl ar egwyddorion cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) sydd nesaf. Dwi'n galw ar y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd i wneud y cynnig hwnnw'n ffurfiol.

Cynnig NNDM8344 Lee Waters

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal y rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y datganiad a'r cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol , er mwyn caniatáu i NNDM8343 gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 12 Medi 2023.

Cynigiwyd y cynnig.

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

Diolch. Y cynnig yw i atal y Rheolau Sefydlog felly. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.