Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro

– Senedd Cymru am 5:38 pm ar 12 Medi 2023.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru 5:38, 12 Medi 2023

Y cynnig nesaf fydd i atal Rheolau Sefydlog dros dro er mwyn caniatáu cynnal dadl ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig. Y Gweinidog cyllid i wneud y cynnig yn ffurfiol. 

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

(Cyfieithwyd)

Ar atal y Rheolau Sefydlog. 

Cynnig NNDM8342 Rebecca Evans

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal y rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM8341 gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth, 12 Medi 2023.

Cynigiwyd y cynnig.

Photo of Rebecca Evans Rebecca Evans Llafur 5:38, 12 Medi 2023

(Cyfieithwyd)

Ydw, rwy'n cynnig y cynnig. 

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

(Cyfieithwyd)

Diolch. Mae wedi ei gynnig. 

Photo of Elin Jones Elin Jones Plaid Cymru

Y cynnig, felly, yw i atal y Rheolau Sefydlog dros dro. A oes unrhyw Aelod yn gwrthwynebu? Nac oes. Felly, mae'r cynnig wedi ei dderbyn.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.