Cwestiynau i Arweinydd y Ty a'r Prif Chwip (Julie James)

QNR – Senedd Cymru am ar 18 Gorffennaf 2018.

Danfonwch hysbysiad imi am ddadleuon fel hyn

Photo of Paul Davies Paul Davies Ceidwadwyr

A wnaiff Arweinydd y Tŷ roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno band eang yng ngorllewin Cymru?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

The Superfast Cymru scheme has facilitated the roll-out of superfast broadband access to over 142,000 homes and businesses across the region, delivering average speeds of over 91.6 Mbps and investing over £40.3 million.  

Photo of Darren Millar Darren Millar Ceidwadwyr

A wnaiff Arweinydd y Tŷ ddatganiad am y seilwaith digidol yng ngogledd Cymru?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

The Superfast Cymru scheme has, to date, facilitated the roll-out of superfast broadband access to over 215,000 homes and businesses across the region, delivering average speeds of over 87 Mbps and investing over £60 million.  

Photo of Mr Simon Thomas Mr Simon Thomas Plaid Cymru

Pa fuddsoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i wneud mewn telegyfathrebu yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

Photo of Julie James Julie James Llafur

Drwy gynllun Cyflymu Cymru, rydym ni wedi buddsoddi dros £55 miliwn mewn telathrebu band eang ledled y canolbarth a’r gorllewin. Rydym ni hefyd yn gweithio’n agos gyda gweithredwyr rhwydweithiau symudol a Llywodraeth San Steffan i sicrhau mwy fyth o fuddsoddiad yn y dyfodol mewn seilwaith symudol ledled y rhanbarth.

Photo of David Rees David Rees Llafur

A wnaiff Llywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth i weithredu Siarter Hawliau Dynol Ewrop yn dilyn Brexit?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

The Welsh Government has been clear that UK withdrawal from the EU should in no way lead to a dilution in human rights protections. We are currently assessing the effect of losing access to the charter rights, and what remedial action, if any, is required to mitigate impact in Wales.

Photo of Jack Sargeant Jack Sargeant Llafur

Pa asesiad y mae Arweinydd y Tŷ wedi'i wneud o lwyddiant polisïau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â cham-drin domestig?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

The annual report that I laid in the Assembly last month outlines the huge progress in delivering the commitments in our national strategy. Our delivery framework will be published before recess and this outlines the actions already achieved and our forward plan for the next three years.

Photo of Bethan Sayed Bethan Sayed Plaid Cymru

A wnaiff Arweinydd y Tŷ amlinellu cynlluniau Llywodraeth Cymru i hwyluso mwy o gydraddoldeb rhwng y rhywiau erbyn 2021?

Photo of Julie James Julie James Llafur

(Ddim wedi ei gyfieithu)

The first phase of the gender equality rapid review reported last week. This report is a direct and significant challenge to us. It provides areas for action in phase two that we can move forward on immediately and others that will need further exploration. Phase two will begin shortly.