Democratiaeth: mae hi i bawb

Ni ddylech chi orfod bod yn arbenigwr i ddeall beth sy'n digwydd yn Senedd Cymru.

Mae TheyWorkForYou yn cymryd data agored o Seneddau'r Deyrnas Unedig, ac yn ei gyflwyno mewn ffordd sy'n hawdd i'w ddilyn – i bawb.

Ynglŷn â TheyWorkForYou

Creu hysbysiad

Byddwch wybodus!

Hawliwch e-bost bob tro mae mater yr ydych yn poeni amdano yn cael ei grybwyll yn Y Senedd (a mwy)

Creu hysbysiad →

Yn ddiweddar yn Senedd Cymru

Beth yw hwn?

Senedd Cymru (Saesneg: Welsh Parliament) neu'r Senedd yw'r corff datganoledig sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i drafod polisïau ac sy'n cymeradwyo deddfwriaeth sy'n ymwneud â Chymru. Rhan o'i waith yw dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Rhwng mis Mai 1999 a mis Mai 2020, enw'r sefydliad oedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Saesneg: National Assembly for Wales). – Wicipedia