Pobl sy'n gweddu sunak

Rishi Sunak

Ceidwadwyr MP am Richmond and Northallerton ( 8 Mai 2015 – Cyfredol)


Canlyniadau 1–20 o 2900 ar gyfer sunak

Debate on the Address: Foreign Affairs and Defence (18 Gor 2024)

John Healey: ...to our resilience at home. I know they will inspire me in the weeks, months and years ahead in this job. As the former Prime Minister, the right hon. Member for Richmond and Northallerton (Rishi Sunak), said yesterday in the debate on the Address: “Every month in my previous job, I became more concerned about the threats to our country’s security.”—[Official Report, 17 July 2024;...

King’s Speech - Debate (2nd Day) (18 Gor 2024)

Earl Russell: ...melting before we transition away from fossil fuels. Although the Conservatives passed a ground-breaking Climate Change Act and cut our CO2 emissions to their lowest levels since 1879, ultimately Sunak prioritised the perceived electoral benefits of climate polarisation over climate action. Dither and delay and climate culture wars have meant that UK energy bills were £22 billion higher...

Clean Energy Superpower Mission (18 Gor 2024)

Ed Miliband: ...as sensible Conservatives know, is that the lurch she worked on a year ago with the former Prime Minister, the Leader of the Opposition, the right hon. Member for Richmond and Northallerton (Rishi Sunak), was an electoral disaster for the Conservative party—the lurch away from climate action. What we saw in her statement is the classic dilemma for the Conservative party, which we will...

Debate on the Address: [1st Day] (17 Gor 2024)

Keir Starmer: ...by clear missions, with a long-term plan to fix the foundations; a plan that starts, as it must, with our economy. Under the watch of the right hon. Member for Richmond and Northallerton (Rishi Sunak), the last Parliament was the first in modern history to leave living standards in a worse place than it found them—the consequence not just of Tory irresponsibility, but of a more...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhys ab Owen: ...Rŷn ni i gyd yn cofio Mark Drakeford ar S4C, yn y rhaglen ddogfen, yn dweud ‘Dear me, he really, really is awful’ am Boris Johnson. Gwnaeth Liz Truss ddim ffonio o gwbl ac ni chysylltodd Rishi Sunak am faterion pwysig i Gymru fel Tata. Dwi’n wirioneddol falch bod Keir Starmer yn ystod ei ddyddiau cyntaf wedi ymweld â Llywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon a chyfarfod â...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Delyth Jewell: ...ddylai hynny dynnu oddi wrth arwyddocâd diwylliannol y gêm a bod modd iddi fod ar gael i bawb, ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol hefyd. Hefin, pwy wyddai fod gennych gymaint yn gyffredin â Rishi Sunak? I unrhyw un a gollodd ddechrau'r ddadl, nid wyf yn mynd i roi cyd-destun.

Members Sworn ( 9 Gor 2024)

Lindsay Hoyle: ...Right honourable Edward Samuel Miliband, Doncaster North Wesley Paul William Streeting, Ilford North Darren Paul Jones, Bristol North West Anneliese Jane Dodds, Oxford East Right honourable Rishi Sunak, Richmond and Northallerton Right honourable Sir Oliver James Dowden, Hertsmere Right honourable Jeremy Richard Streynsham Hunt, Godalming and Ash Right honourable James Spencer Cleverly,...

Message to Attend the Lords Commissioners: Election of Speaker ( 9 Gor 2024)

Rishi Sunak: Mr Speaker-Elect, I am pleased to join the Prime Minister in welcoming you back to the Speaker’s Chair, and may I also praise the wonderful speech from the hon. Member for Lancaster and Wyre (Cat Smith)? I start by congratulating the Prime Minister on his election victory; as he takes on his formidable task, he and his family deserve the good wishes of all of us in this House. In our...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Vaughan Gething: ...sylweddol a dyfodol gwahanol a gwell i ddur ar y pryd. Preswylwyr 10 ac 11 Downing Street ar y pryd nad oedd yn fodlon gwneud y cytundeb hwnnw, ac nid yw'n syndod bod Boris Johnson a Rishi Sunak wedi ein gadael mewn sefyllfa ddim gwell nawr. Fodd bynnag, rydym ni'n rhan o drafodaethau ewyllys da gyda'r cwmni. Ymgysylltiad gan Lywodraeth Cymru yw hynny, fi ac Ysgrifennydd yr economi, yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 2 Gor 2024)

Vaughan Gething: ...eithriadol yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf, y pryder gwirioneddol iawn mewn cymunedau gwneud dur, nid yn unig ym Mhort Talbot. Yn flaenorol, ni fyddai Prif Weinidog y DU, Rishi Sunak, yn codi'r ffôn i siarad â Mark Drakeford. O fewn ychydig oriau, cafodd Jeremy Miles, Jo Stevens a minnau sgwrs gyda Keir Starmer a Jonathan Reynolds am yr hyn y byddem ni'n ei wneud i geisio symud...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (18 Meh 2024)

Vaughan Gething: ...lun pan nad oedd Prif Weinidog y DU yn gwybod pa dimau oedd ym mhencampwriaeth yr Ewros, a phenderfynodd y trefnwyr yn ei blaid y byddai'n gweithio'n well i'r Ceidwadwyr pe baen nhw'n eistedd Rishi Sunak wrth ymyl gŵr nad yw hyn yn oed yn mynd i bleidleisio dros y Ceidwadwyr ac roedd yr hen Andrew druan yn y cefndir gyda'i freichiau wedi'u plygu. Rwy'n eglur iawn am y dylanwad sydd gen i...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd (12 Meh 2024)

Carolyn Thomas: ...termau real i flociau adeiladu twf economaidd, gan ddatgymalu gwasanaethau cyhoeddus—iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, tai—cyflogau a chyllidebau awdurdodau lleol. Arswydais wrth weld Rishi Sunak yn dweud ei fod yn bwriadu ariannu gostyngiad mewn treth drwy doriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus. Ni all y DU ymdopi â rhagor o gyni. Ni allwn weld rhagor o doriadau i les ychwaith....

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Y Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng Ddwy Flynedd yn Ddiweddarach (11 Meh 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...llawer haws ac yn llawer cyflymach pe bai gan Gymru fodel ariannu teg o San Steffan? Ac yn olaf, wrth gyfeirio at broblemau o fewn yr amseroedd aros, er enghraifft, mae'r Ysgrifennydd Cabinet, fel Sunak, yn cyfeirio at effaith gweithredu diwydiannol gan staff y GIG. Ond maen nhw'n gweithredu'n ddiwydiannol i dynnu sylw at y peryglon yn y gwasanaeth iechyd, a'r angen i wella amodau gwaith a...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (11 Meh 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...eithaf gwag gan y Prif Weinidog.  Nawr, gadewch i ni ddychwelyd at sylwedd y mater hwn? Mae'r Prif Weinidog eisiau dechrau newydd, ond nid yw'n gweithio felly, onid yw? Rwy'n siŵr y byddai Rishi Sunak wrth ei fodd yn cael dechrau newydd hefyd, ond nid wyf i'n mynd i anghofio 14 mlynedd o bolisïau Torïaidd dinistriol. Ac yn wir, efallai fod y Prif Weinidog eisiau i'r sgandal rhodd o...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Etholiad Cyffredinol y DU (11 Meh 2024)

Vaughan Gething: ..., ac nid yw economïau eraill sydd wedi cael yr un heriau rhyngwladol wedi cael yr un canlyniadau. Rydym ni'n talu'r pris am gamreolaeth economaidd y Ceidwadwyr. Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak—dihirod y sefyllfa yr ydym ni'n ei hwynebu bellach a dyna pam mae hi mor bwysig troi tudalen. A hoffwn ymdrin yn gyflym â'r pwynt am drethi. Mae'n amlwg yn anonest honni y bwriedir codi...

7. Dadl Plaid Cymru: Cyllid HS2 ( 5 Meh 2024)

Delyth Jewell: Credaf fod ymrwymo i gyllid canlyniadol yn sgil HS2 yn brawf litmws yn wir i Mr Sunak a Mr Starmer, prawf y maent yn ei fethu. Maent yn ein hanwybyddu naill ai am nad oes ots ganddynt neu am nad ydynt yn trafferthu sylwi arnom. Mae Mr Starmer, yn wir, wedi ymrwymo i wariant ar Trident. Beth am roi'r biliynau sy'n ddyledus i ni? Nawr, nododd Carolyn y symiau syfrdanol o arian sy'n cael eu...

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Y Prif Weinidog ( 5 Meh 2024)

Vikki Howells: ...chyfleoedd bywyd pob unigolyn yma yng Nghymru. Ac felly, down at y cynnig hwn ger ein bron heddiw. Gwleidyddiaeth ar ei gwaethaf. Gimig Torïaidd sinigaidd i dynnu'r sylw oddi ar drafferthion Rishi Sunak a'i gyfeillion hynod gyfoethog. Vaughan Gething yw arweinydd Llafur Cymru, ac fe'i hetholwyd yn ddemocrataidd. Llafur Cymru yw plaid y Llywodraeth, a etholwyd yn ddemocrataidd, ac yn yr 11...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 4 Meh 2024)

Rhun ap Iorwerth: Wrth gwrs, roedd y Prif Weinidog yn gwybod am yr euogfarnau a roddwyd eisoes i'r unigolyn a oedd wedi rhoi'r £200,000. Mae bron i bythefnos bellach ers i Rishi Sunak edrych tua'r nefoedd yn Downing Street a dymuno y byddai ganddo ymbarél, ond yma yng Nghymru, edrychwch i fyny a'r hyn yr ydym ni'n ei weld yw parasiwtiau ymgeiswyr Llafur a orfodwyd gan bencadlys Llafur yn Llundain. Wrth i...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Datblygiad Economaidd ( 4 Meh 2024)

Vaughan Gething: Diolch am y cwestiwn. Rwy'n cytuno nad oedd y model gwasanaeth cenedlaethol a gynigiwyd fel sioc gan Rishi Sunak yn sioc i bobl ifanc yn unig, ond yn sioc i lawer o ASau Ceidwadol ac yn wir, Gweinidogion—gimig anobeithiol ar ddechrau etholiad cyffredinol hollbwysig i Gymru a Phrydain. Ac mae'r Aelod yn iawn i dynnu sylw at y cyferbyniad rhwng hynny a'r hyn yr ydym ni wedi dewis ei wneud...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions — The Executive Office: Euro 2028: Economic Benefits (28 Mai 2024)

Colm Gildernew: Do you believe that British Prime Minister Sunak should be clearer on the British Government's financial commitment to the building of Casement Park?


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.