Pob 6 canlyniadau ar gyfer smoking speaker:Vaughan Gething

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 6 Chw 2024)

Vaughan Gething: ...between our most and least deprived communities, including in Cynon Valley, are embedded across Government. This includes our strategies for improving air quality, accessing employment, reducing smoking rates and tackling obesity.

QNR: Cwestiynau i Prif Weinidog Cymru ( 6 Chw 2024)

Vaughan Gething: ...-being of people in Wales. Examples of specific actions include the development of our social prescribing framework, work to improve access to employment, increase uptake of vaccines and tackling smoking and use of e-cigarettes.

QNR: Cwestiynau i Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (12 Chw 2020)

Vaughan Gething: Evidence of the longer term health effects of e-cigarette use is currently very limited. We recognise some people have found them helpful in helping to stop smoking. However, we have been clear the use of e-cigarettes should not be encouraged for children, young people and non-smokers.

10. Dadl Fer: Anadlu'n haws yng Nghymru: Gwasanaeth adsefydlu'r ysgyfaint a rhoi'r gorau i smygu. (22 Mai 2019)

Vaughan Gething: ...Casnewydd a Chlwb Gwasanaeth Sifil Betws yn ogystal ag mewn nifer o gyfleusterau gofal sylfaenol, neu gallai ysmygwr ddewis cael cymorth mewn fferyllfa leol neu dros y ffôn. Hefyd, mae gennym ap Smoke Free—Quit Smoking Now i helpu pobl i gael cymorth ychwanegol. Rwy'n falch o rannu enghreifftiau pellach o arferion da gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae gwasanaethau adsefydlu'r...

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ( 1 Maw 2017)

Vaughan Gething: ...and achieving our aspirations for a healthy Wales through legislation, programmes and working across policy areas. We are making real progress in areas such as reducing teenage pregnancies and in smoking rates. Progress in tackling obesity remains a key priority.

QNR: Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (15 Meh 2016)

Vaughan Gething: While I am encouraged to see a further decline in the number of adults smoking in Wales, it is clear many of us continue to eat and drink too much, and are not exercising enough. I will be making an oral statement on the results in Plenary on 21 June.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.