Pobl sy'n gweddu Rishi

Rishi Sunak

Ceidwadwyr MP am Richmond and Northallerton ( 8 Mai 2015 – Cyfredol)


Canlyniadau 1–20 o 2800 ar gyfer rishi

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhys ab Owen: .... Rŷn ni i gyd yn cofio Mark Drakeford ar S4C, yn y rhaglen ddogfen, yn dweud ‘Dear me, he really, really is awful’ am Boris Johnson. Gwnaeth Liz Truss ddim ffonio o gwbl ac ni chysylltodd Rishi Sunak am faterion pwysig i Gymru fel Tata. Dwi’n wirioneddol falch bod Keir Starmer yn ystod ei ddyddiau cyntaf wedi ymweld â Llywodraethau Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon a chyfarfod â...

5. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, 'Hawliau darlledu Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad' (10 Gor 2024)

Delyth Jewell: ...Sam, ni ddylai hynny dynnu oddi wrth arwyddocâd diwylliannol y gêm a bod modd iddi fod ar gael i bawb, ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol hefyd. Hefin, pwy wyddai fod gennych gymaint yn gyffredin â Rishi Sunak? I unrhyw un a gollodd ddechrau'r ddadl, nid wyf yn mynd i roi cyd-destun.

Members Sworn ( 9 Gor 2024)

Lindsay Hoyle: ...South Right honourable Edward Samuel Miliband, Doncaster North Wesley Paul William Streeting, Ilford North Darren Paul Jones, Bristol North West Anneliese Jane Dodds, Oxford East Right honourable Rishi Sunak, Richmond and Northallerton Right honourable Sir Oliver James Dowden, Hertsmere Right honourable Jeremy Richard Streynsham Hunt, Godalming and Ash Right honourable James Spencer...

Message to Attend the Lords Commissioners: Election of Speaker ( 9 Gor 2024)

Rishi Sunak: Mr Speaker-Elect, I am pleased to join the Prime Minister in welcoming you back to the Speaker’s Chair, and may I also praise the wonderful speech from the hon. Member for Lancaster and Wyre (Cat Smith)? I start by congratulating the Prime Minister on his election victory; as he takes on his formidable task, he and his family deserve the good wishes of all of us in this House. In our...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Gor 2024)

Vaughan Gething: ...-fuddsoddiad sylweddol a dyfodol gwahanol a gwell i ddur ar y pryd. Preswylwyr 10 ac 11 Downing Street ar y pryd nad oedd yn fodlon gwneud y cytundeb hwnnw, ac nid yw'n syndod bod Boris Johnson a Rishi Sunak wedi ein gadael mewn sefyllfa ddim gwell nawr. Fodd bynnag, rydym ni'n rhan o drafodaethau ewyllys da gyda'r cwmni. Ymgysylltiad gan Lywodraeth Cymru yw hynny, fi ac Ysgrifennydd yr...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 2 Gor 2024)

Vaughan Gething: ...ar ddifrifoldeb eithriadol yr hyn a ddigwyddodd yr wythnos diwethaf, y pryder gwirioneddol iawn mewn cymunedau gwneud dur, nid yn unig ym Mhort Talbot. Yn flaenorol, ni fyddai Prif Weinidog y DU, Rishi Sunak, yn codi'r ffôn i siarad â Mark Drakeford. O fewn ychydig oriau, cafodd Jeremy Miles, Jo Stevens a minnau sgwrs gyda Keir Starmer a Jonathan Reynolds am yr hyn y byddem ni'n ei wneud...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (18 Meh 2024)

Vaughan Gething: ...am lun pan nad oedd Prif Weinidog y DU yn gwybod pa dimau oedd ym mhencampwriaeth yr Ewros, a phenderfynodd y trefnwyr yn ei blaid y byddai'n gweithio'n well i'r Ceidwadwyr pe baen nhw'n eistedd Rishi Sunak wrth ymyl gŵr nad yw hyn yn oed yn mynd i bleidleisio dros y Ceidwadwyr ac roedd yr hen Andrew druan yn y cefndir gyda'i freichiau wedi'u plygu. Rwy'n eglur iawn am y dylanwad sydd gen...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Polisi economaidd (12 Meh 2024)

Carolyn Thomas: ...mewn termau real i flociau adeiladu twf economaidd, gan ddatgymalu gwasanaethau cyhoeddus—iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, tai—cyflogau a chyllidebau awdurdodau lleol. Arswydais wrth weld Rishi Sunak yn dweud ei fod yn bwriadu ariannu gostyngiad mewn treth drwy doriadau pellach i wasanaethau cyhoeddus. Ni all y DU ymdopi â rhagor o gyni. Ni allwn weld rhagor o doriadau i les...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (11 Meh 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...'n eithaf gwag gan y Prif Weinidog.  Nawr, gadewch i ni ddychwelyd at sylwedd y mater hwn? Mae'r Prif Weinidog eisiau dechrau newydd, ond nid yw'n gweithio felly, onid yw? Rwy'n siŵr y byddai Rishi Sunak wrth ei fodd yn cael dechrau newydd hefyd, ond nid wyf i'n mynd i anghofio 14 mlynedd o bolisïau Torïaidd dinistriol. Ac yn wir, efallai fod y Prif Weinidog eisiau i'r sgandal rhodd o...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Etholiad Cyffredinol y DU (11 Meh 2024)

Vaughan Gething: ...yn wastad, ac nid yw economïau eraill sydd wedi cael yr un heriau rhyngwladol wedi cael yr un canlyniadau. Rydym ni'n talu'r pris am gamreolaeth economaidd y Ceidwadwyr. Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak—dihirod y sefyllfa yr ydym ni'n ei hwynebu bellach a dyna pam mae hi mor bwysig troi tudalen. A hoffwn ymdrin yn gyflym â'r pwynt am drethi. Mae'n amlwg yn anonest honni y bwriedir...

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Y Prif Weinidog ( 5 Meh 2024)

Vikki Howells: ...a chyfleoedd bywyd pob unigolyn yma yng Nghymru. Ac felly, down at y cynnig hwn ger ein bron heddiw. Gwleidyddiaeth ar ei gwaethaf. Gimig Torïaidd sinigaidd i dynnu'r sylw oddi ar drafferthion Rishi Sunak a'i gyfeillion hynod gyfoethog. Vaughan Gething yw arweinydd Llafur Cymru, ac fe'i hetholwyd yn ddemocrataidd. Llafur Cymru yw plaid y Llywodraeth, a etholwyd yn ddemocrataidd, ac yn yr...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 4 Meh 2024)

Rhun ap Iorwerth: Wrth gwrs, roedd y Prif Weinidog yn gwybod am yr euogfarnau a roddwyd eisoes i'r unigolyn a oedd wedi rhoi'r £200,000. Mae bron i bythefnos bellach ers i Rishi Sunak edrych tua'r nefoedd yn Downing Street a dymuno y byddai ganddo ymbarél, ond yma yng Nghymru, edrychwch i fyny a'r hyn yr ydym ni'n ei weld yw parasiwtiau ymgeiswyr Llafur a orfodwyd gan bencadlys Llafur yn Llundain. Wrth i...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Datblygiad Economaidd ( 4 Meh 2024)

Vaughan Gething: Diolch am y cwestiwn. Rwy'n cytuno nad oedd y model gwasanaeth cenedlaethol a gynigiwyd fel sioc gan Rishi Sunak yn sioc i bobl ifanc yn unig, ond yn sioc i lawer o ASau Ceidwadol ac yn wir, Gweinidogion—gimig anobeithiol ar ddechrau etholiad cyffredinol hollbwysig i Gymru a Phrydain. Ac mae'r Aelod yn iawn i dynnu sylw at y cyferbyniad rhwng hynny a'r hyn yr ydym ni wedi dewis ei wneud...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Oral Answers to Questions — The Executive Office: International Relations Strategy (28 Mai 2024)

Michelle O'Neill: I absolutely concur regarding the enormous economic and sporting benefit and legacy that the Euros would leave. It is an opportunity not to be missed. I noted Prime Minister Rishi Sunak's comments last week about a substantial contribution. We look forward to a figure being put on that statement. We must grasp with both hands the enormous benefit that we would have from the Euros. In turn,...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Members' Statements: Gaza War: Rafah Attack (28 Mai 2024)

Gerry Carroll: ...to the recent events, we need to see urgent and swift action. The Israeli ambassador to Ireland has been recalled by Tel Aviv. Our message is, "Don't come back. You're not welcome on this island". Rishi Sunak needs to stop sending weapons, money and aid to Israel, and Keir Starmer needs to grow a spine and commit to that as well. We need to see the Irish Government suspend all trade with...

Leasehold and Freehold Reform Bill: Clause 12 - Restriction on title (24 Mai 2024)

Peter Bottomley: ...on the Tuesday before the King’s coronation, I was standing with the Prime Minister and the Leader of the official Opposition and I said to the Prime Minister that the Opposition would help him—Rishi looked at Keir, Keir nodded, and now we have the Bill.

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Nickie Aiken: ...Transport Secretary was ringing me up to say, “We are going to put pedicabs in the Transport Bill.” Obviously that did happen, but then my right hon. Friend the Member for Richmond (Yorks) (Rishi Sunak) became Prime Minister, and I will always be grateful to him and his team for putting pedicab regulation into the King’s Speech. I was absolutely delighted when that happened, and it...

Senedd yr Alban: Europe Day 2024 (23 Mai 2024)

Alasdair Allan: ...potential for a new Government in Westminster, the tunnel vision on anything related to the EU or the single market looks to be firmly set to continue. Last month, both Keir Starmer and Rishi Sunak rejected the European Commission’s proposals for a post-Brexit youth mobility deal, for instance, which would have allowed those aged between 18 and 30 to live, study or work in one...

Senedd yr Alban: First Minister’s Question Time: Michael Matheson (Complaint) (23 Mai 2024)

Anas Sarwar: ...the processes of the United Kingdom Parliament when it came to individual members of the Conservative Party. Let us not forget how Liz Truss was judged when she did the same, and let us see how Rishi Sunak will be judged when he puts party before country. Is it not the case that John Swinney and the Scottish National Party Government will be judged, too? I say to the First...

Prime Minister: Engagements (22 Mai 2024)

Rishi Sunak: I know the whole House will join me in remembering the victims of the horrific Manchester Arena bombing seven years ago today. Our thoughts are with them and their families. I pay tribute to Figen Murray, who joins us in the Gallery, for the courage and bravery of her campaigning in her son Martyn’s memory. I look forward to meeting her later today. I also add my personal welcome back to...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.