Pobl sy'n gweddu Lizzi collinge

Lizzi Collinge

Llafur MP am Morecambe and Lunesdale ( 5 Gor 2024 – Cyfredol)


Pob 2 canlyniadau ar gyfer lizzi collinge

Oeddech chi'n golygu lizzie collinge?

Bay Local Authority in North Lancashire and South Cumbria (13 Ebr 2021)

Cat Smith: ...Lancaster were entitled to respond at all, because the consultation only mentioned Cumbria, despite one of the options involving Lancaster. I am grateful that, thanks to the lobbying of Councillor Lizzi Collinge, some of the wording was finally amended a few weeks ago. However, it is still unacceptable that, without those changes, Lancaster may have faced a once-in-a-generation change in...

Summer Adjournment (25 Gor 2019)

Cat Smith: ...know that justice for them is not far away. The hon. Member for Stirling (Stephen Kerr) spoke about the need for more Changing Places facilities, and I pay tribute to Lancashire County Councillor, Lizzi Collinge, who champions that issue in the red rose county. I know she will continue to campaign on that and many other issues in our local area. My hon. Friend the Member for Clwyd South...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.