Pobl sy'n gweddu Keir Starmer

Keir Starmer

Llafur MP am Holborn and St Pancras ( 8 Mai 2015 – Cyfredol)


Canlyniadau 1–20 o 2100 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir Starmer?

King’s Speech - Debate (5th Day) (Continued) (23 Gor 2024)

Lord Bew: ...made by the noble Lord, Lord Caine, Tony Blair was not neutral on the union. He said, quite clearly: “The Union binds the four parts of the United Kingdom together … I value the Union”. Sir Keir Starmer said the same in his interviews with Enda McClafferty of BBC Northern Ireland, which have been mentioned. There is an understandable view that the commitment to equality of esteem...

King’s Speech (4th Day) - Debate (4th Day) (22 Gor 2024)

Lord Hodgson of Astley Abbotts: ...good or ill, over the next five years, I wish them well as they seek to navigate an extremely tricky world and the extremely difficult circumstances of the country at present. The Prime Minister, Keir Starmer, has successfully delivered the Ming vase to 10 Downing Street. He did not trip or fall over as he got there and the Labour Party is now in full operation. But the scale of the...

King’s Speech (4th Day) - Debate (4th Day) (22 Gor 2024)

Lord Hodgson of Astley Abbotts: ...good or ill, over the next five years, I wish them well as they seek to navigate an extremely tricky world and the extremely difficult circumstances of the country at present. The Prime Minister, Keir Starmer, has successfully delivered the Ming vase to 10 Downing Street. He did not trip or fall over as he got there and the Labour Party is now in full operation. But the scale of the...

NATO and European Political Community Meetings (22 Gor 2024)

Keir Starmer: I thank the Leader of the Opposition for his welcome comments in relation to President Biden, which I am sure will be well received, and for what he said about the consensus on foreign policy in relation to NATO and the EPC. That is important, and I am glad that we have managed to get that consensus over recent years, because we are in a more volatile world, and the world is looking in to see...

NATO and European Political Community Meetings (22 Gor 2024)

Keir Starmer: I thank the Leader of the Opposition for his welcome comments in relation to President Biden, which I am sure will be well received, and for what he said about the consensus on foreign policy in relation to NATO and the EPC. That is important, and I am glad that we have managed to get that consensus over recent years, because we are in a more volatile world, and the world is looking in to see...

Written Ministerial Statements — Prime Minister: 2024 NATO Summit (18 Gor 2024)

Keir Starmer: I attended the NATO Leaders’ Summit in Washington DC on 9-11 July, with the Foreign Secretary, the Defence Secretary and the Minister for the Cabinet Office (Minister for the Constitution and European Union Relations). The Summit marked the 75th anniversary of the world’s most successful defensive Alliance. Following Russia’s illegal invasion of Ukraine, NATO stands bigger, stronger...

Written Ministerial Statements — Prime Minister: UK Covid-19 Inquiry Module 1 Report (18 Gor 2024)

Keir Starmer: The Chair of the UK Covid-19 Inquiry, Rt Hon Baroness Heather Hallett, has today published the Inquiry’s Module One report, which examines the resilience and preparedness of the United Kingdom between 2009 and early 2020. I have today laid before both Houses a copy of this report. The report concludes that the UK was under-prepared for the Covid-19 pandemic, and that process, planning and...

Debate on the Address: [1st Day] (17 Gor 2024)

Keir Starmer: Thank you, Mr Speaker. I join the Leader of the Opposition in his tribute to His Majesty the King. It is so heartening to see him in his rightful place, delivering the Gracious Speech. I am sure that the whole House will not mind once again wishing him a speedy recovery. I also join the right hon. Gentleman in wishing Her Majesty the Queen a happy birthday. We also wish President Trump a...

Debate on the Address: [1st Day] (17 Gor 2024)

Keir Starmer: Thank you, Mr Speaker. I join the Leader of the Opposition in his tribute to His Majesty the King. It is so heartening to see him in his rightful place, delivering the Gracious Speech. I am sure that the whole House will not mind once again wishing him a speedy recovery. I also join the right hon. Gentleman in wishing Her Majesty the Queen a happy birthday. We also wish President Trump a...

2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (17 Gor 2024)

Delyth Jewell: ...i ni gyflawni'r lefel o uchelgais yr ydym ei heisiau i harneisio ein hadnoddau a bod o fudd i'n cymunedau, os ydych chi'n credu bod hynny'n hanfodol, sut y gwnewch chi argyhoeddi aelodau o Gabinet Keir Starmer ei fod yn hanfodol, ei fod yn fwy na phrosesau a ffidlan gyda phrosesau, yn fwy na mater o egwyddor yn unig, ond yn hytrach ei fod yn ymwneud â dyfodol hinsawdd Cymru, â sgiliau'r...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Cyllid Teg i Gymru (17 Gor 2024)

Natasha Asghar: ...hwn. Pan gafodd rhan Birmingham i Fanceinion o HS2 ei ganslo, penderfynodd Llywodraeth Geidwadol y DU ddefnyddio £1 biliwn o'r arbediad i drydaneiddio prif linell rheilffordd gogledd Cymru. Ers i Keir Starmer fynd i Stryd Downing, nid oes unrhyw sôn o gwbl wedi bod am yr hyn y mae Llafur yn bwriadu ei wneud mewn perthynas â'r prosiect trydaneiddio pwysig hwn. Rwyf hefyd yn ystyried na...

11. Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru — Cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth (16 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...ac yr hyn maen nhw'n ei ystyried yn Llywodraeth gyfeillgar yn San Steffan. Ac mi ddylai'r Prif Weinidog, cyn iddo fo gamu i lawr yn ffurfiol, godi'r ffôn dro ar ôl tro, os oes angen, i Syr Keir Starmer i bwysleisio'r modd y gallai cyfran deg o arian HS2 drawsnewid rhwydwaith rheilffyrdd Cymru. Dwi'n galw arno fo hefyd i wneud yr achos dros gael gwared ar yr hen fformiwla Barnett, sydd...

7. & 8. Egwyddorion cyffredinol Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) a'r penderfyniad ariannol ynghylch Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) (16 Gor 2024)

Sioned Williams: ...ïaid yn haws i'w gyflawni yn wleidyddol. Mae pobl Cymru, yn sicr, yn haeddu sylw a gofal gwell gan San Steffan, a gallai'r newid cynt yma na'r disgwyl yn neiliad Downing Street fod wedi arwian at Keir Starmer yn cynnal breichiau ein Llywodraeth drwy roi iddi'r grym i gyflwyno cwotâu rhwyedd, y tu hwnt i unrhyw amheuaeth, drwy roi'r grym iddi dros y materion sy'n cael eu honni gan rai i...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Twf Economaidd (16 Gor 2024)

Vikki Howells: Diolch, Prif Weinidog. Yn sicr mae'n drawiadol gweld y ffordd y mae Llywodraeth Keir Starmer wedi bwrw ati ar unwaith ar draws amrywiaeth o feysydd polisi, ond un ymyrraeth arbennig o drawiadol yw creu'r gronfa gyfoeth genedlaethol i fuddsoddi yn niwydiannau newydd y dyfodol trwy ddod â sefydliadau allweddol ynghyd a chynnig cynnig cymhellol i fuddsoddwyr. Pa drafodaethau y mae Llywodraeth...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (16 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...draw, gan ymddiswyddiad pedwar Gweinidog, y gwnaeth pob un o'r pedwar ohonyn nhw bleidleisio i ddatgan eu hyder ynddo yn ddiweddar. Roedd eu cyfle i ddangos camau pendant wedi hen ddiflannu. Safodd Keir Starmer ei hun ysgwydd yn ysgwydd ag ef drwy'r cyfnod, naill ai'n anymwybodol neu'n anwybodus o farn y cyhoedd am weithredoedd ein Prif Weinidog. Mae'r Blaid Lafur yn ei chyfanrwydd wedi...

7. Cwestiynau Amserol: Tata Steel (10 Gor 2024)

Sioned Williams: ...atal y canlyniad yr ydym ni'n ei wynebu a'r golled y mae'n ei chynrychioli, ac y gellir ei atal o hyd.' Wel, sut? Rhaid bod cynllun wedi bod, oherwydd fe gafodd ei gostio, oni chafodd? Dywedodd Keir Starmer faint y byddai'n ei wario, neu faint mwy y byddai'n ei wario, felly sut y gallwch chi gostio cynllun heb fod yna gynllun? Nid yw dweud bod y Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn newydd...

6. Dadl Plaid Cymru: Cyllid a phwerau datganoledig (10 Gor 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...'n clywed Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn ailfeddwl ynglŷn ag un mater ar ôl y llall. Dywedwyd wrthym y byddai unoliaetholdeb cyhyrog yn dod i ben gyda Llywodraeth Lafur yn San Steffan, ond mae Keir Starmer, hyd y gwelaf i, yn dal i ystwytho ei gyhyrau. Cawsom ein hatgoffa gan Peter Fox ein bod wedi bod drwy gyfnod o gicio a tharo gwleidyddol, ond y cyfan a welais dro ar ôl tro oedd...

Members Sworn ( 9 Gor 2024)

Lindsay Hoyle: ...the Affirmation required by law: Right honourable Sir Edward Julian Egerton Leigh, for Gainsborough Right honourable Diane Julie Abbott, Hackney North and Stoke Newington Right honourable Keir Starmer, Holborn and St Pancras Right honourable Angela Rayner, Ashton-under-Lyne Right honourable Shabana Mahmood, Birmingham Ladywood Right honourable Rachel Jane Reeves, Leeds West and Pudsey...

3. Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol ( 9 Gor 2024)

Delyth Jewell: ...gan bwyllgor newid hinsawdd y Senedd ar Ffos-y-frân a llefydd opencast, a fyddech chi’n ystyried ehangu sgôp y Mesur hwnnw i gynnwys y llefydd hynny? Pan wnaethoch chi gwrdd â Syr Keir Starmer ddoe, a wnaethoch chi ailadrodd wrtho fe eich cred y dylai cost clirio’r tomenni glo gael ei rhannu gyda San Steffan? Achos dydy'r gwirionedd sylfaenol hwnnw, yr achos moesol, heb newid dim....

Message to Attend the Lords Commissioners: Election of Speaker ( 9 Gor 2024)

Keir Starmer: Mr Speaker-Elect, on behalf of the whole House, may I be the first to congratulate you on your re-election? Those of us who were here in the previous Parliament will always remember the wonderful support you provided to the former Conservative Member, Craig Mackinlay, and his inspiring battle to overcome his injuries from sepsis. All of those returning will remember, as I do, the speech he...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.