Pob 3 canlyniadau ar gyfer craig mckinlay

Oeddech chi'n golygu Craig mackinlay?

Scottish Parliament written answers — Social Inclusion: Social Inclusion (28 Ion 2002)

Margaret Curran: ...list of board members and sphere of interest of each member. SIP Board Members Alloa South & East Cllr Billy Douglas Clackmannanshire Council Cllr Craig Holden Clackmannanshire Council Cllr William Wallace Clackmannanshire Council Alan Candlish ...

Orders of the Day — Coal Mines Bill. ( 3 Ebr 1930)

..., Frederick Seymour Hirst, W. (Bradford. South) Adamson, W. M. (Staff., Cannock) Compton, Joseph Hoffman, P. C. Addison, Rt. Hon. Dr. Christopher Cove, William G. Hollins, A. Aitchison. Rt. Hon. Craig[...]e M. Daggar, George Hopkin, Daniel Alexander, Rt. Hon. A. V. (Hillsbro') Dallas, George Horrabin, J. F. Alpass, J. H. Dalton, Hugh Hudson, James H. (Huddersfield) Ammon, Charles...

Orders of the Day — Coal Mines Bill.: Clause 10. — (Power to constitute Coal Mines National Industrial Board and functions thereof.) (11 Chw 1930)

...Joseph Hartshorn, Rt. Hon. Vernon Adamson, Vu. M. (Staff., Cannock) Cowan, D. M. Hastings, Dr. Somerville Addison, Rt. Hon. Dr. Christopher Daggar, George Haycock, A. W. Aitchison, Rt. Hon. Craig le M. Dallas, George Hayday, Arthur Alpass, J. H. Dalton, Hugh Hayes, John Henry Ammon, Charles George Davies, E. C. (Montgomery) Henderson, Arthur, Junr. (Cardiff, S.) Angell, Norman...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.