Canlyniadau 21–30 o 30 ar gyfer rwanda speaker:Claudia Webbe

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, whether her proposals to offshore refugees to Rwanda will only apply to single men.

Written Answers — Home Office: Asylum: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, with reference to the Memorandum of Understanding between the UK and Rwanda published 14 April 2022, when the monitoring group will be established and whether its findings and recommendations will be published before this House.

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, with reference to the plans to offshore refugees to Rwanda, whether people arriving in the UK because they have family members in that country will be considered eligible to be sent to Rwanda.

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, what assessment her Department has made of the potential effect of her proposals to offshore refugees to Rwanda on family reunion as a safe route of entry to the UK.

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, what assessment her Department has made of the potential effect of her proposals to offshore refugees to Rwanda will have on refugee (a) women and (b) children.

Written Answers — Home Office: Asylum: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for the Home Department, what steps she is taking to ensure that children mistakenly assessed as adults are not sent to Rwanda during the pilot stage of their offshoring agreement.

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: ...the Secretary of State for the Home Department, if she will ensure that (a) women and (b) people that are assessed to be vulnerable will not be offshored under their plans to offshore refugees to Rwanda.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Rwanda: Development Aid (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, how much humanitarian aid has been provided to Rwanda in each of the last ten years prior to the agreement to enter into an offshoring refugee partnership.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Rwanda: Development Aid (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, whether the UK’s humanitarian aid to Rwanda was reduced due to the under the reduction in Overseas development aid in the last two years.

Written Answers — Foreign, Commonwealth and Development Office: Rwanda: Debts (28 Ebr 2022)

Claudia Webbe: To ask the Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, whether her Department has made an assessment of the the potential merits of forgiving Rwanda’s international debt, which accounts for 50 per cent of the countries’ GDP.


<< < 1 2

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.