Canlyniadau 61–67 o 67 ar gyfer rwanda speaker:Alison Thewliss

Written Answers — Home Office: Asylum: Rwanda (10 Ion 2023)

Alison Thewliss: To ask the Secretary of State for the Home Department, how many notices of intent have been issued to asylum seekers under the Rwanda plan.

Migration and Economic Development (19 Rha 2022)

Alison Thewliss: ...that this will be a deterrent. The Tories also claimed that the hostile environment would be a deterrent and that the Nationality and Borders Act 2022 would be a deterrent. Now they claim the Rwanda policy will be a deterrent. None of them is working because they fail to recognise the desperate circumstances that drive people to come here in the first place. Safe and legal routes will work...

Asylum Seeker Employment and the Cost of Living — [Geraint Davies in the Chair] (14 Rha 2022)

Alison Thewliss: ...me, “We are here because you were there.” The Government should remember that. They should support people properly. They should make decisions sooner, rather than wasting fortunes on the failed Rwanda deportation programme. They should listen to the Members who are here today. We want our constituents to flourish, to do their very best and to contribute in the way they know they can.

HM Passport Office Backlog (14 Meh 2022)

Alison Thewliss: ...impersonal standard response from Ministers, if, indeed, they get a response at all. What is the response to all of this? It is a yet more expensive plan—a white elephant—of sending people to Rwanda through state-sponsored deportations and state-sponsored trafficking. This is nothing that my constituents in Scotland have voted for. When we have a passport system of our own—I hope...

Asylum Seekers: Removal to Rwanda (13 Meh 2022)

Alison Thewliss: If the Minister finds it so offensive that my colleague calls the Tory Rwanda scheme “state-sponsored trafficking”, what else would he call the act of shipping vulnerable people across the world against their will?

Written Answers — Home Office: Refugees: Rwanda (19 Mai 2022)

Alison Thewliss: To ask the Secretary of State for the Home Department, what steps she is taking to help ensure that people living with HIV who are removed to Rwanda will have (a) access to the same standard of care, including medical treatment, (b) protections against stigma and (c) rights to confidentiality that they would have been entitled to in the UK.

Global Migration Challenge (19 Ebr 2022)

Alison Thewliss: ...is cold, bleak and lacking in dignity and privacy. Vulnerable people struggle to get medical, social and legal support but at least we could visit. Can the Home Secretary tell me how facilities in Rwanda will be scrutinised, particularly given that Human Rights Watch says of Rwanda: “Arbitrary detention, ill-treatment, and torture in official and unofficial detention facilities is...


<< < 1 2 3 4

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.