Canlyniadau 141–160 o 2200 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

4. Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Strategaeth Tlodi Plant Cymru (23 Ion 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...plant wrth iddynt fynd ymlaen yn eu bywydau. Ac yna, soniodd y Gweinidog am y polisi cap dau blentyn gan ddweud ei fod yn bolisi gwael yn Lloegr, ac rydym yn cytuno ar hynny, ond nid ydym yn gweld Keir Starmer, arweinydd y Blaid Lafur, yn cynnig diddymu'r polisi hwnnw. Felly, byddai'n dda gweld Llywodraeth Cymru yn rhoi pwysau ar y Blaid Lafur, a fydd cyn bo hir yn Llywodraethu, yn San...

Miscellaneous (23 Ion 2024)

David Johnston: ...Leader of the Opposition. They cannot blame the last Leader of the Opposition for that; it was under this Leader of the Opposition, the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer). It was this Government who did all they could to get children back to school during the pandemic, and it is this Government who are doing all they can to get children back to school...

3. Datganiad gan Weinidog yr Economi: Tata Steel (23 Ion 2024)

Vaughan Gething: ...flaen, a bwrir ymlaen â'r cynigion sydd wedi'u gwneud cyn etholiad cyffredinol. Rwyf wedi bod yn glir mewn sgyrsiau uniongyrchol gyda'r cwmni, yn ogystal â datganiadau cyhoeddus—a felly hefyd Keir Starmer—i beidio â gwneud dewis di-droi'n-ôl cyn yr etholiad cyffredinol. Byddai sgwrs wahanol i'w chael, a lefel wahanol o gyd-fuddsoddi a allai fod yn bosibl. A'r pwynt yw bod hyn yn...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Y Gyllideb a Chwyddiant (23 Ion 2024)

Mark Drakeford: ...gyda'r prifysgolion, yr awdurdodau lleol a busnesau preifat hefyd. Mae cynllun gyda ni yn barod, ac rydym ni wedi paratoi am y dyfodol gyda'r bobl yn Ewrop sy'n arbenigwyr yn y maes yma. Ac mae Keir Starmer wedi addo, os bydd Llywodraeth Lafur yn y dyfodol yn San Steffan, y bydd yr arian yna yn dod nôl i Gymru a nôl yn nwylo'r Senedd i'w ddefnyddio.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (23 Ion 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...yn y Siambr hon, a diystyru datganoli plismona a chyfiawnder cyn i'r inc sychu ar yr adroddiad yw'r arwydd mwyaf gofidus eto, efallai, y bydd uchelgais Cymru yn cael ei ddal yn ôl gan gylch mewnol Keir Starmer. Nawr, dyma gyfle'r Prif Weinidog i ymbellhau ei hun oddi wrth y sylwadau hynny, i ailddatgan ei gefnogaeth i argymhellion comisiwn Thomas ac i ailddatgan bwriad ei Lywodraeth i...

Tributes to Sir Tony Lloyd (23 Ion 2024)

Keir Starmer: The death of Sir Tony Lloyd last week was a great loss to so many people on the Labour Benches and beyond, but the sadness we feel pales in comparison with the grief that Tony’s family are going through. Our hearts are with them, and I am pleased that some of Tony’s family are in the Gallery today: his wife Judith, his children Angharad, Siobhan, Kieron and Alexandria, his son-in-law...

Action Against Houthi Maritime Attacks (23 Ion 2024)

Keir Starmer: I thank the Prime Minister for the advance copy of his statement. Labour said that we will judge further action against the Houthis on a case-by-case basis, so let me be clear that we back this targeted action to reinforce maritime security in the Red sea. The Houthi attacks must stop. They are designed to destabilise us, so we must stand united and strong. They bring danger to ordinary...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill (17 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine...

Speaker’s Statement: Sir Tony Lloyd (17 Ion 2024)

Keir Starmer: On a point of order, Mr Speaker. I know there will be tributes in due course, because many people in this House will want to speak in that session, but I am grateful for this point of order just to say a few words about Tony and this terrible loss this afternoon. We are all deeply saddened at the loss of Tony. I spoke to him last Thursday, when he left hospital for the last time to spend as...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 3 - Disapplication of the Human Rights Act 1998 (17 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 5 - Interim measures of the European Court of Human Rights (17 Ion 2024)

...Lynch Cherilyn Mackrory Rachel Maclean Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Alan Mak Seema Malhotra Kit Malthouse Anthony Mangnall Scott Mann Julie Marson Rachael Maskell Keir Mather Jerome Mayhew Paul Maynard John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Jason McCartney Karl McCartney Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 9 - Commencement and transitional provision (17 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: New Clause 8 - Return of Individuals due to Serious Criminal Offences (17 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine...

7. Dadl Plaid Cymru: Prentisiaethau (17 Ion 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...ymyriad. Diolch. Fe sonioch chi am bwysau ar y gyllideb a’r ffaith nad yw Llywodraeth y DU yn ariannu Cymru’n briodol. Pe bai Llafur yn dod i rym yn San Steffan yn yr etholiad nesaf, a fyddai Keir Starmer yn rhoi cyllid teg i Gymru, ac a wnewch chi ymrwymo i roi pwysau ar Lywodraeth Lafur y DU i roi’r cyllid teg sydd ei angen arnom yng Nghymru er mwyn ariannu’r prosiectau hyn?

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Arolygu ac ariannu gofal iechyd (17 Ion 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...'n dweud cymaint, onid ydy o, nad ydy'r un o'r ddau ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth cangen Cymru o'r Blaid Lafur wedi ymrwymo i alw am adolygu'r fformiwla ariannu a rhoi pwysau ar eu harweinydd Keir Starmer i ymrwymo i hyn. Trwy gyflwyno ein gwelliant, felly, mae Plaid Cymru unwaith eto yn dangos mai dim ond ni sydd o ddifrif ynghylch ariannu tecach i Gymru. Mae hyn yn cynnwys nid yn...

Prime Minister: Engagements (17 Ion 2024)

Keir Starmer: I send my best wishes to the hon. Member for Colne Valley (Jason McCartney) and his father, and to all those suffering in that way. I cannot let today pass without saying how saddened I was by the tragic death of Bronson Battersby, aged just two, who died in heartbreaking circumstances in Skegness. I know that the House will join me in sending our deepest sympathies to his family. The...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 2 - Safety of the Republic of Rwanda (16 Ion 2024)

...Lucas Holly Lynch Cherilyn Mackrory Rachel Maclean Angus MacNeil Justin Madders Shabana Mahmood Alan Mak Seema Malhotra Kit Malthouse Anthony Mangnall Scott Mann Julie Marson Rachael Maskell Keir Mather Jerome Mayhew Paul Maynard John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 4 - Decisions based on particular individual circumstances (16 Ion 2024)

...Lynch Cherilyn Mackrory Rachel Maclean Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Alan Mak Seema Malhotra Kit Malthouse Anthony Mangnall Scott Mann Julie Marson Rachael Maskell Keir Mather Jerome Mayhew Paul Maynard John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Jason McCartney Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: New Clause 6 - Changes to the classification of Rwanda as safe (16 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

7. Dadl: Ffyniant Bro (16 Ion 2024)

Vikki Howells: ...2022, cyfeiriwyd at Lywodraeth Cymru yn ceisio proses a oedd yn ymgorffori cydnabyddiaeth o fynegai amddifadedd lluosog Cymru, er enghraifft. Yn olaf, hoffwn gydnabod y datganiad cadarnhaol gan Keir Starmer y bydd Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn adfer y swyddogaeth o wneud penderfyniadau i Gymru o ran cael rhywbeth yn lle'r cronfeydd strwythurol. Fel y dywedodd Keir wrth wneud y...


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.