Pobl sy'n gweddu keir starmer

Keir Starmer

Former Llafur MP am Holborn and St Pancras ( 8 Mai 2015 – 30 Mai 2024)


Canlyniadau 1–20 o 500 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

Senedd yr Alban: Interest Rates (11 Mai 2023)

The First Minister: Presiding Officer, I am grateful that you stepped in to save the branch manager of the Scottish Labour Party. The reason why Scotland will not trust Keir Starmer, of course, is that he is a born-again Brexiteer. It should be remembered that Brexit has caused economic devastation to this country. Anas Sarwar said that he wants a changing relationship with the European...

Prime Minister: Engagements (19 Ebr 2023)

Keir Starmer: ...Prosecutions, those on the Benches opposite were my greatest supporters. In 2013, the Home Affairs Committee said: “ We would…like to commend the work of the Director for Public Prosecution, Keir Starmer… Mr Starmer has striven to improve the treatment of…sexual assault”. The Committee goes on to say—[Interruption.]

Senedd yr Alban: First Minister’s Question Time: Bute House Agreement (25 Ebr 2024)

Humza Yousaf: ...record when it comes to his principles. Anas Sarwar described lifting the cap on bankers’ bonuses, when the Tories did it, as “economically illiterate” and morally repugnant; however, when Keir Starmer does it, Anas Sarwar, like a good boy, falls into line. Anas Sarwar used to oppose the two-child limit; he now supports Keir Starmer in retaining it. Anas Sarwar used to believe in...

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Terrorism Prevention and Investigation Measures Bill: Examination of Witnesses (21 Meh 2011)

Keir Starmer: I am Keir Starmer, Director of Public Prosecutions.

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders bill: Examination of Witness (12 Gor 2011)

Keir Starmer: Keir Starmer, Director of Public Prosecutions.

Prime Minister: Engagements (22 Gor 2020)

Lindsay Hoyle: I am going to bring Keir Starmer back for one more question. Keir Starmer.

Senedd yr Alban: Equality within the 2023-24 Programme for Government ( 6 Med 2023)

Shirley-Anne Somerville: Given that Keir Starmer has said that he and Anas Sarwar are “‘welded’ together on key issues” and that the Labour Party promotes change, will Ms Mochan explain how Keir Starmer intends to make the rape clause be implemented “more fairly”? What does that mean?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 2 Maw 2021)

Andrew RT Davies: Diolch, Llywydd. Prynhawn da, Prif Weinidog. Wrth ymgyrchu i fod yn arweinydd y blaid Lafur, addawodd Keir Starmer i wrthdroi toriadau'r Torïaid i'r dreth gorfforaeth a dywedodd na fyddai unrhyw gamu yn ôl o egwyddorion craidd Llafur. Yr wythnos hon, dywedodd Keir Starmer ei fod yn gwrthwynebu cynnydd i'r dreth gorfforaeth. Pa safbwynt ydych chi'n ei gefnogi, Prif Weinidog?

Senedd yr Alban: Honesty and Integrity in Government (23 Tach 2023)

...about the improvements that we have made in responding to requests, because we take our obligations very seriously. Anas Sarwar talks about trust and values. I am sorry, but I do not know what Sir Keir Starmer’s values are when it comes to the United Kingdom Labour Party. Actually, I take that back—I do know what the values of Sir Keir Starmer are. The values of Sir Keir Starmer are to...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (14 Tach 2023)

Rhun ap Iorwerth: Rwy'n falch bod y Prif Weinidog wedi cydnabod fy rhwystredigaeth â Keir Starmer. Rwy'n credu bod dadrithiad gwirioneddol â Llywodraeth Keir Starmer cyn iddi gael ei ffurfio hyd yn oed. Gwir y mater yw, er ei fod efallai'n beirniadu'r cynllun pum pwynt a gyflwynwyd gan Blaid Cymru, mae cynllun 29 pwynt wedi'i gyflwyno gan y grŵp arbenigol ar yr argyfwng costau byw nad yw Llywodraeth Cymru...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Etholiad Cyffredinol y DU (11 Meh 2024)

Joel James: ...y DU wedi cael ei threchu oherwydd ei record economaidd, sydd wedi ein gadael â threthi uwch, dyled genedlaethol uwch a diweithdra uwch. Fel yr ydym ni wedi ei weld yn ddiweddar, bydd Llywodraeth Keir Starmer—mae'n ddrwg gen i, Llywydd, Llywodraeth Syr Keir Starmer; beth bynnag arall ydyw, mae'r dyn yn dal yn farchog—bydd yn golygu trethi uwch i ddynion a menywod cyffredin ledled...

1. Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ardrethi Busnes (13 Hyd 2021)

Altaf Hussain: Diolch. Weinidog, mae arweinydd eich plaid, Keir Starmer, wedi dweud bod y Blaid Lafur o blaid diddymu ardrethi busnes ac y dylid cael rhywbeth arall yn eu lle. Gŵyr pawb ohonom fod llawer o fusnesau yng Nghymru wedi ei chael hi'n anodd, a chyda ein trefi angen hwb economaidd, mae'n bryd mynd i'r afael â'n dull o roi cymorth busnes. A oedd Keir Starmer yn siarad ar eich rhan chi hefyd, ac...

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Investigatory Powers Bill: Modification of warrants (14 Ebr 2016)

Keir Starmer: I would be interested in the Government’s position on that, because it does not sit with what is in the code of practice. If all clause 30 intends is to say, “We thought he was called Keir Starmer; now we know he’s called Steve”—I have always wanted to be called Steve—“but the warrant applies to exactly the same person,” or, “We thought it was 137 Charlton Road; we now...

Senedd yr Alban: First Minister’s Question Time: National Health Service (16 Mai 2024)

John Swinney: ...to relieve bankers of the obligation to pay into our tax system by lifting the cap on their bonuses. That is a ludicrous position. This morning, I listened to the contribution from Keir Starmer in which he set out Labour’s policy position. I did not hear Keir Starmer setting out an uplift in public expenditure as a consequence of 14 years of austerity.

Senedd yr Alban: Trident (24 Maw 2021)

Bill Kidd: In an interview with the BBC, Sir Keir Starmer has claimed that in the forthcoming Scottish Parliament election Trident is not on the ballot paper, because it is not a matter for Holyrood. However, in 2015, here at Holyrood, Labour voted to oppose nuclear weapons, which was brilliant. Does the First Minister agree that spending increasing billions on weapons of mass destruction is...

2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Fformiwla Barnett (11 Hyd 2023)

Mabon ap Gwynfor: ..., yn cyfoethogi Llundain ymhellach ar draul cymunedau Cymru—wel, pam torri ar 800 mlynedd o draddodiad, wedi'r cyfan? Yn ei araith i’r gynhadledd Lafur ddoe, fe neilltuodd eich arweinydd chi, Keir Starmer, adran gyfan i sôn am yr Alban. Fe gyfeiriodd at Ogledd Iwerddon ddwywaith, ond doedd yna ddim sôn o gwbl am Gymru yn ei araith, a phan ei fod o, Keir Starmer, wedi sôn am HS2 mewn...

7. Dadl Plaid Cymru: Cyllid HS2 ( 5 Meh 2024)

Natasha Asghar: Dim rhagor, os gwelwch yn dda, fe hoffwn barhau. Dro ar ôl tro, mae arweinydd Llafur Keir Starmer wedi gwrthod ymrwymo i roi arian ychwanegol i Gymru am HS2 pe bai ef—a dyma syniad gwirioneddol frawychus—yn dod yn Brif Weinidog yn yr wythnosau nesaf. Gobeithio na fydd byth yn cael ei fachau ar allweddi 10 Stryd Downing, ond os caiff, mae wedi dweud yn glir na fydd unrhyw arian ar gael i...

2. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymgyrch Cyfraith Hillsborough (17 Mai 2023)

Jack Sargeant: ...at gyfiawnder i bobl gyffredin. Mae Llywodraeth Geidwadol y DU yn cyflwyno Bil Dioddefwyr a Charcharorion na fydd yn cyflawni hyn; nid yw’n mynd yn ddigon pell, Gwnsler Cyffredinol. Mae Keir Starmer wedi ymrwymo i gyflwyno cyfraith Hillsborough pan fydd yn Brif Weinidog y DU. O ystyried eich cefnogaeth barhaus, cefnogaeth rwy'n ddiolchgar iawn amdani, Gwnsler Cyffredinol, a wnewch chi...

2. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau ( 6 Gor 2022)

Rhys ab Owen: ...cyfansoddiad Cymru yn ddigon realistig. Er bod consensws cryf yng Nghymru am ragor o bwerau, meddai, mae'n amlwg nad oes awydd amdano yn Llywodraeth San Steffan a dywedodd nad oes tystiolaeth fod Keir Starmer yn cefnogi pwerau pellach i'r Senedd. Mewn gwirionedd, os y cofiaf yn iawn, dywedodd mewn cyfweliad i ITV nad oedd dan bwysau o gwbl i roi rhagor o bwerau i'r Senedd hon. Felly, pa...

Senedd yr Alban: Nursing Staff (Queen Elizabeth University Hospital) (15 Tach 2022)

Humza Yousaf: I do, but in fairness I do not think, knowing Paul Sweeney and Scottish Labour as I do, that those remarks from Keir Starmer reflect their position. I know from having spoken to many Scottish Labour members that they are pro-immigration, which is why I think that they would share my, and Emma Harper’s, disappointment at Keir Starmer’s very divisive rhetoric. There are three elements to...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.