Pob 4 canlyniadau ar gyfer "f 35" (lighting ii)

Oeddech chi'n golygu F-35 fighting II?

Air Force (Constitution) Act 1917 — [Sir Henry Bellingham in the Chair] (23 Tach 2017)

Robert Courts: I am grateful for that excellent intervention; I was not aware that Johnny Johnson was a Torbay councillor. He was the pioneer of what would, once the technology was there to do it, become the way that the RAF operated—through the precise targeting of strategic objectives. Of course now that is entirely the way the RAF operates, but what is striking about his time is that whereas now we...

Written Answers — Ministry of Defence: Military Aircraft (20 Ion 2017)

Kevan Jones: To ask the Secretary of State for Defence, what plans his Department has to re-profile the equipment contracts for the (a) F-35 Lighting II, (b) P-8 Poseidon and (c) AH-64E Apache.

Written Answers — Ministry of Defence: Joint Strike Fighter Aircraft (24 Tach 2016)

Kevan Jones: To ask the Secretary of State for Defence, what assessment he has made of the effect of the time taken for Block 3F testing of the F-35 Lighting II programme on the UK's planning Initial Operating Capability.

Armed Forces — Motion to Take Note (23 Meh 2014)

Lord Chidgey: My Lords, my noble friend the Minister has set out how the Government seek to create a smaller but very well trained Army, a Royal Air Force equipped with a smaller number of very expensive aircraft, highly effective through the use of leading advanced technology, and a Royal Navy centred around a single carrier group and a submarine fleet with the Trident nuclear deterrent at its head. What...


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.