Canlyniadau 6581–6600 o 7035 ar gyfer priti patel

Oeddech chi'n golygu priti panel?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 45 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 47 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 48 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 49 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Edward Vaizey, Robin Walker, Jimmy Hood

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 50 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 59 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker, Jimmy Hood

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Schedule 9 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 65 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 67 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 68 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 69 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 70 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Schedule 10 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Schedule 11 ( 9 Rha 2010)

..., Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Brooks Newmark, Priti Patel, Andrew Stephenson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Clause 80 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: Schedule 12 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Postal Services Bill: New Clause 6 ( 9 Rha 2010)

...yes: Gordon Banks, Tom Blenkinsop, Nia Griffith, Gregg McClymont, Graeme Morrice, Karl Turner, Michael Weir, David Wright Voting no: Damian Collins, Edward Davey, Richard Fuller, Rebecca Harris, Priti Patel, Andrew Stephenson, Jo Swinson, Edward Vaizey, Robin Walker

Written Answers — Energy and Climate Change: EU Law ( 8 Rha 2010)

Priti Patel: To ask the Secretary of State for Energy and Climate Change how many EU directives are pending transposition into domestic legislation by his Department; and what estimate he has made of the cost of each such transposition.

Written Answers — Work and Pensions: Social Security Benefits: Fraud ( 8 Rha 2010)

Priti Patel: To ask the Secretary of State for Work and Pensions how much has accrued to the Exchequer in recouped benefit payments after convictions for benefit fraud in each of the last five years.

Written Answers — Defence: Departmental Sponsorship ( 8 Rha 2010)

Priti Patel: To ask the Secretary of State for Defence what expenditure (a) his Department and (b) its non-departmental public bodies incurred on sponsorship in each year since 1997 for which figures are available.


Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.