Canlyniadau 101–120 o 2200 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

3. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (19 Maw 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...i'r gwellt. Ond rwyf i am awgrymu efallai y gallai ac y dylai'r trafodaethau angenrheidiol fod wedi dechrau eisoes gyda'r hyn a allai fod yn Llywodraeth Lafur newydd y DU. Pa warantau a gafwyd gan Keir Starmer y bydd y diwygiadau angenrheidiol yn cael eu cyflawni, a beth fydd yr amserlen? Nawr, mae argymhellion y comisiwn ar ddatganoli cyfiawnder a phlismona yn mynd ymhellach na'r hyn a...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (19 Maw 2024)

Mark Drakeford: ...yw dibrisio pwysigrwydd y galwadau hynny trwy wneud yr hyn a awgrymodd arweinydd Plaid Cymru i mi yr wythnos diwethaf, na fyddai prin ddiwrnod yn mynd heibio pan nad oeddwn i ar y ffôn yn gofyn i Keir Starmer am rywbeth. Rwyf i wedi bod yn ofalus iawn erioed i wneud yn siŵr, yn y sgyrsiau niferus yr wyf i wedi eu cael gydag arweinydd plaid y DU, ei fod bob amser wedi bod am rywbeth sy'n...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 1 - Introduction (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 2 - Safety of the Republic of Rwanda (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 4 - Decisions based on particular individual circumstances (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After clause 4 - Section 57 of the Illegal Migration Act 2023 (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After Clause 5 - Removals to Rwanda under the Illegal Migration Act 2023 (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Spring Budget 2024 - Motion to Take Note (18 Maw 2024)

Lord Eatwell: ...technologies to meet them; a private sector corporate structure geared to long-term investment; and a financial system that funnels resources to long-term investors. A better characterisation of Keir Starmer’s missions for Britain will be difficult to find: a commitment to the rebuilding of material and human capital; a focus on the inevitable demands for new green technologies as the...

News Broadcasting: Regulation - Question for Short Debate (14 Maw 2024)

Baroness Bennett of Manor Castle: ...referred, and that has not been dealt with. I also want to come back to the rather fraught point of the potential for Leveson 2. My understanding is that in December, the Observer reported that Sir Keir Starmer was not intending to revive the second stage of the Leveson inquiry into press standards should he form the next Government—it was abandoned by the Conservative Party in...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cyllideb Llywodraeth y DU (13 Maw 2024)

Sioned Williams: ...amddifadu degau o filoedd o deuluoedd yng Nghymru o tua £3,200 y flwyddyn. Mae 40 y cant o blant mewn tlodi yng Nghymru yn byw mewn teuluoedd â mwy na thri o blant. Efallai fod darpar Lywodraeth Keir Starmer wedi colli dewrder ei hargyhoeddiadau i gyflwyno agenda radical i newid y ddynameg hon, ond hoffwn annog yr Aelodau Llafur yma yn enwedig i ymuno â ni i fynnu gwell ar gyfer eu...

National Insurance Contributions (Reduction in Rates) (No.2) Bill (13 Maw 2024)

David Simmonds: ...to a number of points that have been raised about the use of national insurance contributions. We heard the Leader of the Opposition, the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer), asserting very clearly at the Dispatch Box in Prime Minister’s questions earlier that a reduction of national insurance meant a cut in the budget for the NHS. It is worth...

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi: Cyllideb Llywodraeth y DU ac Economi Cymru (13 Maw 2024)

Luke Fletcher: ...ac ysgogi ffyniant economaidd. Fodd bynnag, fel rydym yn aml yn ei glywed yn y Siambr hon, ac fel y clywsom eisoes heddiw, mae'n ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn byw mewn gobaith y bydd dyfodiad Keir Starmer yn arwain at gyd-destun ffafriol yn y DU, ymadrodd yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â'i glywed nawr. Ond nid yw'r ffaith bod Starmer yn gwrthod ymrwymo i wrthdroi mesurau cyni, pe...

Senedd yr Alban: Scotland’s Economy (13 Maw 2024)

Ivan McKee: ...copy in front of me—with interest, because I was looking for ideas and we can always learn from others. It runs to about 30 pages, 10 of which are photographs. Many of them are of Anas Sarwar and Keir Starmer staring wistfully into the middle distance. I do not quite know what they are contemplating. To be honest, the document is pretty thin gruel. I will come to some of the specifics as...

Prime Minister: Engagements (13 Maw 2024)

Keir Starmer: May I welcome the legislation on the Post Office scandal? Mr Speaker, this week we lost the formidable Tommy McAvoy, who served his hometown of Rutherglen and the Labour Government with loyalty and good humour. We send our deepest sympathies to his wife, Eleanor, and their family. We also learnt that the right hon. Member for Maidenhead (Mrs May) will be taking her well-deserved retirement....

2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (12 Maw 2024)

Lesley Griffiths: Wel, nid yw Keir Starmer yn gynrychiolydd yma, a byddwch wedi clywed Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth ar y pwnc hwn o'r blaen. Does dim byd wedi newid.

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (12 Maw 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...ei hun yn eu gofyn iddo yn briodol. Mae'r cyfweliad Times Radio y cyfeiriais ato yn gynharach wedi bod yn ddadlennol mewn cyd-destunau heblaw COVID yn unig. Wrth siarad am arweinydd Llafur y DU, Keir Starmer, dywedodd y Prif Weinidog, 'Os byddaf angen siarad ag ef unrhyw bryd, rwy'n anfon neges destun ac o fewn awr rydym ni ar y ffôn, yn siarad.' Felly, ddydd Sul, pan wrthododd y darpar...

Budget Resolutions - Income Tax (Charge) (11 Maw 2024)

Thangam Debbonaire: ..., sport and media also have a significant contribution to make to the health and economic growth of our great nation. I have seen that when campaigning for and visiting Labour’s candidates—Keir Cozens in Great Yarmouth, Heidi Alexander and Will Stone in Swindon, Jayne Kirkham in Truro and Falmouth, and Josh Fenton-Glynn in Calder Valley. Labour parliamentary candidates have shown me...

4. Cwestiynau Amserol: Pleidlais ar Weithredu Diwydiannol ( 6 Maw 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...esbonio'r union ffigur sydd ei angen felly i adfer cyflog meddygon y GIG yng Nghymru mewn termau real? Pa mor hir fydd hi nes y gwelir yr arian hwn yn eu pocedi? A pham nad yw darpar Lywodraeth Keir Starmer wedi ymrwymo i ddarparu'r adnoddau i chi gyflawni hyn?

Income Tax (Charge) ( 6 Maw 2024)

Keir Starmer: There we have it: the last desperate act of a party that has failed—Britain in recession, the national credit card maxed out and, despite the measures today, the highest tax burden for 70 years. This is the first Parliament since records began to see living standards fall, as confirmed by the Budget today. That is the Conservatives’ record, and it is still their record—give with one...

Senedd yr Alban: Windfall Tax (Oil and Gas Companies) ( 6 Maw 2024)

Jackie Dunbar: ...of living crisis, what assessment has been made of the potential long-term impact on jobs and on folk’s energy bills of Labour’s aggressive windfall tax plans for the North Sea, coupled with Keir Starmer abandoning his £28 billion green investment pledge?


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.