Canlyniadau 81–100 o 2200 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

Senedd yr Alban: Scottish Government Leadership (28 Maw 2024)

.... What is Anas Sarwar’s record? The only consistency over the past year is that he is completely inconsistent. He has U-turned, dumped every single principle or policy and fallen into line behind Keir Starmer.

Senedd yr Alban: Wellbeing Economy (United Kingdom Government Policies) (27 Maw 2024)

Collette Stevenson: The Tory Government’s budget offered nothing to the millions of people who are really struggling with the cost of living, and Sir Keir Starmer has already confirmed that Labour would follow the Tories’ tax and spending rules. If we add to that the fact that Labour and the Tories do not want to devolve employment law, it is clear that Westminster offers no solution for the people of...

Senedd yr Alban: Higher Education (Access) (26 Maw 2024)

Rona Mackay: ...of going on to higher education. Scottish Labour’s hypocrisy on supporting students is pretty staggering. It claims to remain committed to supporting free tuition but, yet again, refuses to hold Keir Starmer to account for his flip-flopping on the matter. I hope that Pam Duncan-Glancy will stay true to the commitment that she made in her contribution. It is getting harder to distinguish...

Asylum Seekers: Rwanda - Question (21 Maw 2024)

Lord Faulkner of Worcester: ...the “Peston” programme last night? He said that the Government lost the seven votes in this House yesterday because of all the votes of the Labour Peers who were whipped into the Lobby by Sir Keir Starmer. Can he point out what the arithmetic is in the relationship between Conservative Peers and Labour Peers?

10. Dadl Fer: Achub bywydau a diogelu ein cymunedau — Yr achos dros ganolfannau atal gorddos (20 Maw 2024)

Sioned Williams: ...dros ddatganoli cyfiawnder troseddol am yr union reswm hwn. A ydych chi'n gweld, felly, na fydd y dull tameidiog, a awgrymwyd gan Gordon Brown ac sy'n ymddangos fel pe bai'n cael ei fabwysiadu gan Keir Starmer, yn ateb y broblem hon, ac onid ydych chi'n gresynu at hynny?

7. Dadl Plaid Cymru: Fformiwla Barnett (20 Maw 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...yn unedig wrth alw am y newid hwnnw. Ers hynny, beth rydych chi fel Llywodraeth wedi'i wneud i alw ar Lywodraeth y DU i newid y polisi, ac yn fwy na hynny, a ydych chi wedi llwyddo i ddylanwadu ar Keir Starmer i addo newid fformiwla Barnett pan ddaw Llywodraeth Lafur i rym?

Prime Minister: Engagements (20 Maw 2024)

Keir Starmer: I thank the Prime Minister for his words in welcoming Vaughan Gething to his post as First Minister of Wales. As the first black leader of any European Government, it is a historic moment that speaks to the progress and values of modern-day Wales. I also pay tribute to Mark Drakeford for his long, steady service in Wales. With violent prisoners released early because the Tories wrecked the...

Extremism Definition and Community Engagement - Statement (19 Maw 2024)

Baroness Sherlock: ...that, against the backdrop of growing divisions, it is for political leaders to provide “a conciliatory tone” and to “pursue policies that bring us together, not risk driving us apart”. Keir Starmer has made it clear that if Ministers behave responsibly, if they reach out to other parties to seek to build consensus, rather than using the issue for party gain in a pre-election...

3. Dadl: Adroddiad terfynol y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru (19 Maw 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...i'r gwellt. Ond rwyf i am awgrymu efallai y gallai ac y dylai'r trafodaethau angenrheidiol fod wedi dechrau eisoes gyda'r hyn a allai fod yn Llywodraeth Lafur newydd y DU. Pa warantau a gafwyd gan Keir Starmer y bydd y diwygiadau angenrheidiol yn cael eu cyflawni, a beth fydd yr amserlen? Nawr, mae argymhellion y comisiwn ar ddatganoli cyfiawnder a phlismona yn mynd ymhellach na'r hyn a...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (19 Maw 2024)

Mark Drakeford: ...yw dibrisio pwysigrwydd y galwadau hynny trwy wneud yr hyn a awgrymodd arweinydd Plaid Cymru i mi yr wythnos diwethaf, na fyddai prin ddiwrnod yn mynd heibio pan nad oeddwn i ar y ffôn yn gofyn i Keir Starmer am rywbeth. Rwyf i wedi bod yn ofalus iawn erioed i wneud yn siŵr, yn y sgyrsiau niferus yr wyf i wedi eu cael gydag arweinydd plaid y DU, ei fod bob amser wedi bod am rywbeth sy'n...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 1 - Introduction (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 2 - Safety of the Republic of Rwanda (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 4 - Decisions based on particular individual circumstances (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After clause 4 - Section 57 of the Illegal Migration Act 2023 (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After Clause 5 - Removals to Rwanda under the Illegal Migration Act 2023 (18 Maw 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Spring Budget 2024 - Motion to Take Note (18 Maw 2024)

Lord Eatwell: ...technologies to meet them; a private sector corporate structure geared to long-term investment; and a financial system that funnels resources to long-term investors. A better characterisation of Keir Starmer’s missions for Britain will be difficult to find: a commitment to the rebuilding of material and human capital; a focus on the inevitable demands for new green technologies as the...

News Broadcasting: Regulation - Question for Short Debate (14 Maw 2024)

Baroness Bennett of Manor Castle: ...referred, and that has not been dealt with. I also want to come back to the rather fraught point of the potential for Leveson 2. My understanding is that in December, the Observer reported that Sir Keir Starmer was not intending to revive the second stage of the Leveson inquiry into press standards should he form the next Government—it was abandoned by the Conservative Party in...

7. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Cyllideb Llywodraeth y DU (13 Maw 2024)

Sioned Williams: ...amddifadu degau o filoedd o deuluoedd yng Nghymru o tua £3,200 y flwyddyn. Mae 40 y cant o blant mewn tlodi yng Nghymru yn byw mewn teuluoedd â mwy na thri o blant. Efallai fod darpar Lywodraeth Keir Starmer wedi colli dewrder ei hargyhoeddiadau i gyflwyno agenda radical i newid y ddynameg hon, ond hoffwn annog yr Aelodau Llafur yma yn enwedig i ymuno â ni i fynnu gwell ar gyfer eu...

National Insurance Contributions (Reduction in Rates) (No.2) Bill (13 Maw 2024)

David Simmonds: ...to a number of points that have been raised about the use of national insurance contributions. We heard the Leader of the Opposition, the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer), asserting very clearly at the Dispatch Box in Prime Minister’s questions earlier that a reduction of national insurance meant a cut in the budget for the NHS. It is worth...

1. Cwestiynau i Weinidog yr Economi: Cyllideb Llywodraeth y DU ac Economi Cymru (13 Maw 2024)

Luke Fletcher: ...ac ysgogi ffyniant economaidd. Fodd bynnag, fel rydym yn aml yn ei glywed yn y Siambr hon, ac fel y clywsom eisoes heddiw, mae'n ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn byw mewn gobaith y bydd dyfodiad Keir Starmer yn arwain at gyd-destun ffafriol yn y DU, ymadrodd yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â'i glywed nawr. Ond nid yw'r ffaith bod Starmer yn gwrthod ymrwymo i wrthdroi mesurau cyni, pe...


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.