Canlyniadau 61–80 o 2200 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

Senedd yr Alban: Women’s State Pensions (Compensation) ( 1 Mai 2024)

Kenneth Gibson: ...a statement on women’s state pension age at Westminster on 25 March, neither the Tories nor Labour is committed to delivering any compensation. Despite at least 12 shadow cabinet members and Keir Starmer previously supporting calls for restitution, not a single one of them repeated that backing following the ombudsman’s report. Meanwhile, more than 277,000 WASPI women have...

Senedd yr Alban: Motion of No Confidence ( 1 Mai 2024)

Humza Yousaf: ..., I am exceptionally proud of our choices. Where the Westminster consensus—Labour and the Tories—has chosen Brexit, Scotland chose to remain in the European Union. Rishi Sunak and Keir Starmer chose to retain the two-child limit and the rape clause. The SNP Government opposes those. Labour chooses to lift the cap on bankers’ bonuses but not the cap on child benefits. The...

Prime Minister: Engagements ( 1 Mai 2024)

Keir Starmer: I join the Prime Minister in his words about yesterday’s awful events in Hainault. I am sure that the whole House will want to commend the first responders and send our deepest condolences to the family of the 14-year-old boy who was murdered. I join the Prime Minister in his remarks about the attack in the school in Sheffield as well. I know that everyone in the House will be delighted to...

Defence Spending - Statement (25 Ebr 2024)

Baroness Anderson of Stoke-on-Trent: ...a moment to applaud the additional support for Ukraine, announced both here and in the US. Its fight is our fight. A fortnight ago, when confirming our cast-iron commitment to the deterrent, Sir Keir Starmer, the leader of the Opposition, made our position clear. A future Labour Government will have a fully funded plan to spend 2.5% of GDP on defence, so our aspiration is the same as the...

Senedd yr Alban: First Minister’s Question Time: Bute House Agreement (25 Ebr 2024)

Humza Yousaf: ...record when it comes to his principles. Anas Sarwar described lifting the cap on bankers’ bonuses, when the Tories did it, as “economically illiterate” and morally repugnant; however, when Keir Starmer does it, Anas Sarwar, like a good boy, falls into line. Anas Sarwar used to oppose the two-child limit; he now supports Keir Starmer in retaining it. Anas Sarwar used to believe in...

Senedd yr Alban: Two-child Benefit Cap (23 Ebr 2024)

Shirley-Anne Somerville: ...limit and associated rape clause since it was introduced. We called on the UK Government, in advance of the spring statement, to abolish that policy. The First Minister has also written to Sir Keir Starmer to ask, in the event of a Labour Government, whether there is a commitment to scrap that policy at source. It is deeply disappointing that no response to either letter has been...

3. Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol: Y Bil Dioddefwyr a Charcharorion (23 Ebr 2024)

Mick Antoniw: ...i wneud hynny a dod ymlaen â hynny'n rhagweithiol. A dyna un o'r gofynion sylfaenol o ran cyfraith Hillsborough, fel y gelwir hi. Yr hyn yr wyf i'n falch iawn o'i ddweud yw, wrth gwrs, yw bod Syr Keir Starmer eisoes wedi nodi y bydd Llywodraeth Lafur sy'n dod i mewn yn cyflwyno cyfraith Hillsborough lawn, a fydd yn cyflwyno eiriolwyr cyhoeddus. Rwy'n sicr y bydd yn parchu'r setliad...

Spring Budget 2024: Welsh Economy — [Peter Dowd in the Chair] (17 Ebr 2024)

Fay Jones: .... I am curious as to where that has come from. No such promise has ever been made and no policy has ever been announced. I heard the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer) make that claim earlier and I would be worried that he could be accused of misleading the House—something I know he would never do. That is Labour’s smokescreen: covering up for...

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, y Cyfansoddiad a Swyddfa’r Cabinet: Cyllid Teg i Gymru (17 Ebr 2024)

Tom Giffard: Mae’n werth ailadrodd weithiau fod Llywodraeth Cymru yn cael £1.20 am bob £1 a werir yn Lloegr—difidend yr Undeb. Ac mae'n rhaid bod hyd yn oed Keir Starmer yn credu bod honno'n fargen dda, gan nad oes ganddo unrhyw gynlluniau i'w newid ychwaith. Ond efallai fod angen inni siarad mwy am y penderfyniadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu gwneud gyda’i harian. Mae llywodraethu'n golygu...

Prime Minister: Engagements (17 Ebr 2024)

Keir Starmer: I, too, welcome the postmasters in the Gallery, in their quest for justice. This week we marked 35 years since the disaster at Hillsborough, and the enduring courage and determination of the families must be marked by the passing of a Hillsborough law. We also lost Lord Richard Rosser, a lifelong member of the Labour party. He will be greatly missed, and our thoughts are with his wife Sheena...

6. Datganiad gan y Prif Weinidog: Cyflawni blaenoriaethau Cymru (16 Ebr 2024)

Sioned Williams: ...bod yn drawsnewidiol o ran mynd i'r afael â thlodi plant, ac fe ellid cyflawni hynny pe bydda'r pwerau gennym ni i wneud hynny yng Nghymru. Nid yw diwygio lles yn ddigon, yn enwedig o ystyried bod Keir Starmer wedi gwrthod ystyried cael gwared ar y cap dau blentyn pe byddai ef yn cyrraedd Rhif 10. Felly, o ystyried y byddai hynny'n gwneud un o'r gwahaniaethau mwyaf ar gyfer liniaru tlodi...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau (16 Ebr 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...o ddewisiadau diweddar Llafur fu torri cyllid i Amgueddfa Cymru—rhywbeth y gwnaeth y Prif Weinidog ei amddiffyn yn gadarn ddoe; mae'r un peth yn wir am Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Nawr, dywedodd Keir Starmer yn ddiweddar y byddai'n rhoi terfyn â'r hyn a alwodd yn 'rhyfel ar ddiwylliant', ond, yma yng Nghymru, mae'n ymddangos bod Llafur, mae gen i ofn, yn gwneud yn hollol i'r...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 4 - Decisions based on particular individual circumstances (15 Ebr 2024)

...David Lammy Ian Lavery Chris Law Kim Leadbeater Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Caroline Lucas Holly Lynch Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After Clause 4 - Age assessment of unaccompanied children (15 Ebr 2024)

...David Lammy Ian Lavery Chris Law Kim Leadbeater Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Caroline Lucas Holly Lynch Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After Clause 5 - Removal of victims of modern slavery and human trafficking (15 Ebr 2024)

...Kyle Ben Lake David Lammy Ian Lavery Chris Law Kim Leadbeater Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Caroline Lucas Holly Lynch Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne McLaughlin Jim...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: After Clause 5 - Exemption for agents, allies and employees of the UK Overseas (15 Ebr 2024)

...David Lammy Ian Lavery Chris Law Kim Leadbeater Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Caroline Lucas Holly Lynch Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne McLaughlin Jim...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 1 - Introduction (15 Ebr 2024)

...David Lammy Ian Lavery Chris Law Kim Leadbeater Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Caroline Lucas Holly Lynch Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

Iran and Israel - Statement (15 Ebr 2024)

Baroness Smith of Basildon: ..., John Chapman, James Kirby and James Henderson, who were killed in Gaza, as heroes. They lost their lives when all they wanted to do was to help others. Iran’s actions over the weekend have, as Keir Starmer said in the other place, “left the world a more dangerous place”. There was clear intent to destabilise the region and fuel further tensions. Innocent civilians were targeted. It...

Iran-Israel Update (15 Ebr 2024)

Keir Starmer: I thank the Prime Minister for an advance copy of his statement, and for the regular briefings on the developing situation in the middle east. I also thank him for his warm tribute to your father, Mr Speaker. Doug Hoyle was a great servant of our party, respected by all who knew him. I also join the Prime Minister in offering our solidarity with the victims of the horrific attack in Sydney,...

Senedd yr Alban: Scottish Child Payment (Aberdeen) (28 Maw 2024)

Paul McLennan: ...essentials guarantee and the reversal of damaging welfare cuts such as the two-child limit. Those steps would lift 40,000 children in Scotland out of poverty next year. The First Minister wrote to Keir Starmer in January to find ways of working together to tackle poverty, should Labour form the next UK Government. No reply has been received from Labour or the current UK Government, and...


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.