Canlyniadau 41–60 o 2200 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

8. Dadl: Y Diwydiant Dur yng Nghymru ( 4 Meh 2024)

John Griffiths: ...i'w ddefnyddio, gyda dull newydd iawn, agwedd wahanol iawn at bwysigrwydd gwneud dur a phwysigrwydd ein cymunedau dur. Ac mae'n rhaid i mi ddweud, pan oeddwn yn y digwyddiad yn y Fenni, siaradodd Keir Starmer yn gryf iawn, iawn ac yn angerddol iawn am y diwydiant dur a'r angen i ddiogelu'r swyddi hynny, yr angen i symud y diwydiant hwnnw ymlaen. Roedd ymrwymiad cryf iawn ac ymdeimlad cryf...

6. Datganiad gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol: Trawsnewid Gwasanaethau Plant ( 4 Meh 2024)

Dawn Bowden: ..., byddaf yn canolbwyntio ar ymateb i'r pethau rwy'n gyfrifol amdanynt, ac yna byddwn yn parhau ac yn ymgyrchu dros ein partïon priodol y tu allan i'r Siambr hon. Rwy'n gobeithio y byddaf yn gweld Keir Starmer yn Rhif 10 ar ôl 4 Gorffennaf, ac rwy'n siŵr y byddwn ni mewn sefyllfa lawer gwell nag yr ydym ni nawr. Yn amlwg, o'n sefyllfa ariannol ar hyn o bryd, nid ydym yn gwybod dim o ran...

5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol: Diwylliant a Chyfiawnder Cymdeithasol — Ailddatgan ein gwerthoedd ( 4 Meh 2024)

Sioned Williams: ...ddim o'i gymharu â'r gost o'i gadw—neu efallai bod hwnna'n un o'r tweets mae wedi eu dileu erbyn hyn. Ydych chi'n cytuno gydag ymgeisydd Llafur Gorllewin Abertawe, felly, neu gyda'ch arweinydd, Keir Starmer, sydd wedi dweud bod hyn yn anfforddiadwy, tra bod arfau yn gwbl fforddiadwy? Ac a fyddwch chi fel aelod o Lywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am fesurau i ddileu tlodi plant yn gwneud yr...

4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Ymgynghoriad ar y Flwyddyn Ysgol ( 4 Meh 2024)

Tom Giffard: ...Lafur ranedig a gwan yn y Senedd nad yw'n gallu cytuno ar unrhyw beth, a Phrif Weinidog gwan na all reoli ei grŵp. Ac rydym ni, y cyhoedd yng Nghymru, i gyd yn talu'r pris am hynny. Pan ddywedodd Keir Starmer fod Llywodraeth Lafur Cymru yn lasbrint i Lywodraeth Lafur y DU, rwy'n deall nawr beth mae'n ei olygu. [Torri ar draws.] Rwy'n gwybod ei fod yn hoffi ffit-ffatian, ond nawr rwy'n...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 4 Meh 2024)

Rhun ap Iorwerth: ..., yn gandryll gydag arweinyddiaeth plaid y DU. Efallai y gall y Prif Weinidog ddweud wrthym ni a wnaeth ef gymeradwyo dewis yr ymgeiswyr hynny dros ddewisiadau lleol amgen. Ac o ystyried bod Keir Starmer yn amlwg ddim yn fodlon ymddiheuro i aelodau Llafur lleol, nac i bobl Cymru yn ei chyfanrwydd, a wnaiff y Prif Weinidog wneud hynny ar ei ran?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cymorth i Fusnesau yng Nghaerffili ( 4 Meh 2024)

Laura Anne Jones: ..., nac unrhyw bobl o gwbl. Fel yr ydym ni'n ei wybod ar y meinciau hyn, ni allwch drethu economi i ffyniant. Mae'n ymwneud â dewisiadau, Prif Weinidog. A'r hyn sy'n fy mhoeni i fwy fyth yw bod Keir Starmer bellach yn dweud mai Cymru yw ei gynllun ar gyfer gweddill y DU. Felly, Prif Weinidog, a allwch chi ddweud wrthym ni sut mae'r Llywodraeth hon, a phryd mae'r Llywodraeth hon, mewn...

Cynulliad Gogledd Iwerddon: Members' Statements: Gaza War: Rafah Attack (28 Mai 2024)

Gerry Carroll: ...lie about beheaded babies, referring to Israeli children. We then see over the weekend actual beheaded and mutilated Palestinian babies. No pictures are held up by Biden, von der Leyen, Sunak or Starmer. Once again to those in power who fund the murder machine, Palestinian lives do not matter. They matter to us in this city and across this island, however. In response to the recent events,...

Valedictory Debate (24 Mai 2024)

Ben Wallace: ...party at Westminster, the right hon. Member for Ross, Skye and Lochaber (Ian Blackford), and when I could sit down and talk to the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer) about secrets and threats to our constituents. It was at its best when we had a Prime Minister, the right hon. Member for Maidenhead, who knew security, and took the hours and days needed...

Senedd yr Alban: Europe Day 2024 (23 Mai 2024)

Alasdair Allan: ..., even with the potential for a new Government in Westminster, the tunnel vision on anything related to the EU or the single market looks to be firmly set to continue. Last month, both Keir Starmer and Rishi Sunak rejected the European Commission’s proposals for a post-Brexit youth mobility deal, for instance, which would have allowed those aged between 18 and 30 to live,...

Business of the House (23 Mai 2024)

Paul Howell: ...well. How does she think business questions would survive in the event of a Labour Government, because with the speed at which the right hon. and learned Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer) changes his mind, we might need them daily?

Culture, Media and Sport: Youth Investment Fund (23 Mai 2024)

Thangam Debbonaire: ...the UK that they are better off, after 14 years of Conservative failures on youth services, failures on education and failures on skills development, than they would be under a Government led by Keir Starmer and a changed Labour party?

1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth: Cwestiynau Heb Rybudd gan Lefarwyr y Pleidiau (22 Mai 2024)

Delyth Jewell: ...yn dda, sut mae hyn yn cysylltu â 'Cymraeg 2050'? A hefyd, Ysgrifennydd y Cabinet, fe sonioch chi am gyllid. Mae'n peri pryder i mi nad yw Llywodraeth Cymru yn pwyso digon ar Lywodraeth y DU na Keir Starmer am ariannu teg i Gymru i helpu i unioni'r mater hwn, sy'n gwneud cam â'n plant a'n pobl ifanc. Felly, pa gamau y gwnewch chi eu cymryd ar fyrder i fynd i’r afael â hynny?

Prime Minister: Engagements (22 Mai 2024)

Keir Starmer: I will begin by saying a few words to the hon. Member for South Thanet (Craig Mackinlay). First, thank you for meeting me privately this morning with your wife and daughter, so I could personally convey my best wishes to all of you. Secondly, on some occasions—there are not many—this House genuinely comes together as one, and we do so today to pay tribute to your courage and...

Infected Blood - Statements (21 Mai 2024)

Lord Collins of Highbury: ..., Lord Howe, for repeating both Statements. The infected blood scandal is, of course, one of the gravest injustices in our history and a profound moment of shame for the British state. Yesterday, Keir Starmer, leader of the Opposition, apologised on behalf of the Labour Governments of the past. The Prime Minister did the same on behalf of all Governments and the country. The scale of the...

Infected Blood Inquiry Report (20 Mai 2024)

Keir Starmer: This response can begin in only one place, because this is an injustice that has spanned across Governments on an unprecedented scale, and collectively we failed to protect some of the most vulnerable in our country. So as well as paying tribute to the courage and determination of the victims—the infected and the affected—some of whom are in the Gallery today, I want to acknowledge to...

Community Sports: Impact on Young People - Motion to Take Note (16 Mai 2024)

Baroness Thornton: ...and founding the Kings Cross Steelers is of huge benefit for everybody in rugby and for gay rights. I am proud to know him as a friend. Today, the leader of my party, the right honourable Keir Starmer MP, announced the first steps we will take, if we form the next Government, to begin a decade of national renewal. Given the importance of sport in our national life and our well-being, and...

Women’s State Pension Age: Ombudsman Report (16 Mai 2024)

Patricia Gibson: ...silence from both the UK Government and the Labour Opposition. The Leader of the Opposition has himself benefited from a special law passed in Parliament: the Pensions Increase (Pension Scheme for Keir Starmer QC) Regulations 2013. It relates to when he was the Director of Public Prosecutions in England, and his personal pension is protected. It is quite literally one law for him and...

Senedd yr Alban: First Minister’s Question Time: National Health Service (16 Mai 2024)

John Swinney: ...to relieve bankers of the obligation to pay into our tax system by lifting the cap on their bonuses. That is a ludicrous position. This morning, I listened to the contribution from Keir Starmer in which he set out Labour’s policy position. I did not hear Keir Starmer setting out an uplift in public expenditure as a consequence of 14 years of austerity.

Prime Minister: Engagements (15 Mai 2024)

Keir Starmer: On Monday, the Prime Minister treated us to his seventh relaunch in 18 months. He vowed to take on the dangers that threaten the country, so it was good to see the Minister for common sense immediately take up that mantle by announcing a vital crackdown on the gravest of threats—colourful lanyards. Meanwhile, in the real world, after 14 years of Tory Government, the prison system is in...

7. Datganiad gan y Prif Weinidog: Tata Steel (14 Mai 2024)

Vaughan Gething: ...dro ar ôl tro, gan gynnwys pan oedd Mark Drakeford yn Brif Weinidog, na fydd unrhyw ddewisiadau diwrthdro yn cael eu gwneud cyn etholiad cyffredinol nad yw'n bell i ffwrdd. Dyna'r alwad glir gan Keir Starmer hefyd. Ein her, serch hynny—. Fy mhryder i yw bod y cwmni wedi penderfynu eu bod am wneud y dewisiadau hynny cyn bod Llywodraeth Lafur yn ei lle, ac mae honno'n her sylweddol iawn i...


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.