Canlyniadau 181–200 o 2300 ar gyfer keir starmer

Oeddech chi'n golygu ceir starmer?

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: New Clause 8 - Return of Individuals due to Serious Criminal Offences (17 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison McGovern Catherine...

7. Dadl Plaid Cymru: Prentisiaethau (17 Ion 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...ymyriad. Diolch. Fe sonioch chi am bwysau ar y gyllideb a’r ffaith nad yw Llywodraeth y DU yn ariannu Cymru’n briodol. Pe bai Llafur yn dod i rym yn San Steffan yn yr etholiad nesaf, a fyddai Keir Starmer yn rhoi cyllid teg i Gymru, ac a wnewch chi ymrwymo i roi pwysau ar Lywodraeth Lafur y DU i roi’r cyllid teg sydd ei angen arnom yng Nghymru er mwyn ariannu’r prosiectau hyn?

6. Dadl y Ceidwadwyr Cymreig: Arolygu ac ariannu gofal iechyd (17 Ion 2024)

Mabon ap Gwynfor: ...'n dweud cymaint, onid ydy o, nad ydy'r un o'r ddau ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth cangen Cymru o'r Blaid Lafur wedi ymrwymo i alw am adolygu'r fformiwla ariannu a rhoi pwysau ar eu harweinydd Keir Starmer i ymrwymo i hyn. Trwy gyflwyno ein gwelliant, felly, mae Plaid Cymru unwaith eto yn dangos mai dim ond ni sydd o ddifrif ynghylch ariannu tecach i Gymru. Mae hyn yn cynnwys nid yn...

Prime Minister: Engagements (17 Ion 2024)

Keir Starmer: I send my best wishes to the hon. Member for Colne Valley (Jason McCartney) and his father, and to all those suffering in that way. I cannot let today pass without saying how saddened I was by the tragic death of Bronson Battersby, aged just two, who died in heartbreaking circumstances in Skegness. I know that the House will join me in sending our deepest sympathies to his family. The...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 2 - Safety of the Republic of Rwanda (16 Ion 2024)

...Lucas Holly Lynch Cherilyn Mackrory Rachel Maclean Angus MacNeil Justin Madders Shabana Mahmood Alan Mak Seema Malhotra Kit Malthouse Anthony Mangnall Scott Mann Julie Marson Rachael Maskell Keir Mather Jerome Mayhew Paul Maynard John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Conor McGinn Alison...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: Clause 4 - Decisions based on particular individual circumstances (16 Ion 2024)

...Lynch Cherilyn Mackrory Rachel Maclean Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Alan Mak Seema Malhotra Kit Malthouse Anthony Mangnall Scott Mann Julie Marson Rachael Maskell Keir Mather Jerome Mayhew Paul Maynard John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Jason McCartney Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden...

Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Bill: New Clause 6 - Changes to the classification of Rwanda as safe (16 Ion 2024)

...Emma Lewell-Buck Clive Lewis Simon Lightwood David Linden Rebecca Long-Bailey Caroline Lucas Holly Lynch Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Andy McDonald Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne...

7. Dadl: Ffyniant Bro (16 Ion 2024)

Vikki Howells: ...2022, cyfeiriwyd at Lywodraeth Cymru yn ceisio proses a oedd yn ymgorffori cydnabyddiaeth o fynegai amddifadedd lluosog Cymru, er enghraifft. Yn olaf, hoffwn gydnabod y datganiad cadarnhaol gan Keir Starmer y bydd Llywodraeth Lafur yn San Steffan yn adfer y swyddogaeth o wneud penderfyniadau i Gymru o ran cael rhywbeth yn lle'r cronfeydd strwythurol. Fel y dywedodd Keir wrth wneud y...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Sgandal Horizon (16 Ion 2024)

Mark Drakeford: Diolch i Jack Sargeant am hynna, Llywydd. Mae ef yn llygad ei le: mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol i ymgyrch Hillsborough Law Now. Ac roeddwn i'n falch iawn o weld Syr Keir Starmer yn ailddatgan ymrwymiad y Blaid Lafur i ddiwygio dim ond yr wythnos diwethaf. Er mwyn atal anghyfiawnderau yn y dyfodol lle mae'r wladwriaeth dan sylw, dywedodd y bydd y Llywodraeth Lafur nesaf nid yn...

Defending the UK and Allies (15 Ion 2024)

Keir Starmer: May I thank the Prime Minister for the secure briefing last week and for an advance copy of his statement? Let me reiterate that Labour backs this targeted action to reinforce maritime security in the Red sea. We strongly condemn the Houthi attacks, which are targeting commercial ships of all nationalities, putting civilians and military personnel—including British forces—in serious...

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Criminal Justice Bill: Schedule 2 - Offences relating to intimate photographs or films and voyeurism (11 Ion 2024)

Jess Phillips: .... On the point made by the hon. Member for Wyre Forest, I have heard, for example, two completely deepfake recordings of my right hon. and learned Friend the Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer) that were put out and about. To be fair to Members on the Government Benches, they clearly said, “This is fake. Do not believe it; do not spread it.” We must have that attitude....

Parliamentary Democracy and Standards in Public Life - Motion to Take Note (11 Ion 2024)

Lord Howell of Guildford: ...a Government at Westminster, most of the major issues of our time are well outside the control of our national government. The levers of growth which are believed to exist—I believe that Sir Keir Starmer believes in them—are now in practice outside the state’s diminished reach, as it tries to do more and more but with less success. If that reality alone is grasped by Parliament and...

Senedd yr Alban: Public Service Values (11 Ion 2024)

Willie Rennie: ...are hunting for everyone and anyone as the cause of what is a financial predicament of their own making. Brexit, the Tories, the pandemic and probably, somehow, also the Welsh Labour Government and Keir Starmer are all to blame, according to the SNP, as the true cause of the SNP’s own mismanagement of the public finances and failure to reform public services. I have a test. The more the...

Economic Activity of Public Bodies (Overseas Matters) Bill (10 Ion 2024)

Nigel Evans: I must inform the House that the reasoned amendment in the name of Keir Starmer has been selected.

Prime Minister: Engagements (10 Ion 2024)

Keir Starmer: I heard what the Prime Minister just said about the Post Office scandal. It is a huge injustice; people lost their lives, their liberty and their livelihood, and they have been waiting far too long for the truth, for justice and for compensation. So I am glad that the Prime Minister is putting forward a proposal. We will look at the details, and it is the job of all of us to make sure that it...

Rwanda Plan Cost and Asylum System ( 9 Ion 2024)

...David Lammy Ian Lavery Chris Law Emma Lewell-Buck Simon Lightwood David Linden Holly Lynch Kenny MacAskill Angus MacNeil Justin Madders Khalid Mahmood Shabana Mahmood Seema Malhotra Rachael Maskell Keir Mather John McNally Steve McCabe Kerry McCarthy Siobhain McDonagh Stewart McDonald Stuart McDonald John Martin McDonnell Pat McFadden Alison McGovern Catherine McKinnell Anne McLaughlin Jim...

6. Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2024-25 ( 9 Ion 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...roeddwn i'n falch o glywed awgrym bod Llywodraeth Cymru yn barod i lansio her gyfreithiol yn erbyn Llywodraeth y DU ar symiau canlyniadol HS2, ac eto mae Gweinidogion wedi methu â pherswadio Keir Starmer, cyd-weithiwr Llafur sy'n debygol o fod yn Brif Weinidog y DU os bydd yr arolygon yn aros fel y maen nhw, o'r anghyfiawnder presennol. Mae cynlluniau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog addysg i...

NHS Dentistry ( 9 Ion 2024)

Judith Cummins: ...an extra 700,000 urgent dental appointments and to real reform of the NHS dental contract. As the Leader of the Opposition, my right hon. and learned Friend the Member for Holborn and St Pancras (Keir Starmer), has made clear on many occasions, healthcare must be as much about prevention as it is about cure. In 2021-2022, tooth decay was, shamefully, the most common reason for hospital...

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Hunanddiffinio Rhywedd ( 9 Ion 2024)

Laura Anne Jones: ...rhwng y Blaid Lafur yn San Steffan a Llafur Cymru ynghylch a ddylid mynd ar drywydd hunanddiffinio rhywedd. Prif Weinidog, y cwbl yr wyf i eisiau ei wybod yw: pwy sy'n iawn ar y mater, chi neu Keir Starmer?

1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog: Cwestiynau Heb Rybudd gan Arweinwyr y Pleidiau ( 9 Ion 2024)

Rhun ap Iorwerth: ...o arian gan Whitehall. Mae'n gwneud fy nadl drosof. Ond, wrth gwrs, ni wnaiff y Torïaid addo mwy o arian i Gymru. Nid oes diddordeb ganddyn nhw. Ac fel y gwelsom gyda symiau canlyniadol HS2, mae Keir Starmer yn gwrthod gwneud yr addewid hwnnw hefyd. Nid yw'r Prif Weinidog wedi gallu cael yr addewid hwnnw ganddo. Beth sy'n gwneud iddo feddwl y bydd y naill neu'r llall o'i ddarpar olynwyr...


<< < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.