Canlyniadau 41–46 o 46 ar gyfer "f 35b" (lightning ii)

Oeddech chi'n golygu F-35 lighting II?

Written Answers — House of Lords: Armed Forces: Aircraft (20 Tach 2013)

Lord Astor of Hever: All UK F-35B Lightning II aircraft will carry minimal low visibility roundels on both sides of the nose, lefthand overwing and righthand underwing. They will also carry a low visibility fin flash on the outer face of each fin. Both the roundels and fin flashes will use the aircraft skin colour as one tone and light grey as the other. The aircraft will also carry registration and essential...

Written Answers — Defence: Military Aircraft ( 4 Med 2013)

Philip Dunne: The current value of each aircraft fleet is shown in the following table. The values reflect the Net Book Value (NBV) of the fleet; they do not include future deliveries or assets in the course of construction. NBV is calculated by adding the cost of any major upgrades to the original capital cost of each asset and deducting depreciation to reflect the decrease in value of an asset over time....

Written Answers — House of Lords: Armed Forces: Aircraft (30 Gor 2013)

Lord Astor of Hever: We intend to establish an Operational Conversion Unit (OCU) for the F-35B aircraft. Approval for an OCU will be considered by the Ministry of Defence (MOD) Investment Approvals Committee as part of the forthcoming main gate decision in autumn 2013. The business case for the forthcoming main gate investment decision will consider a number of options for conducting conversion training on the...

Written Answers — Defence: Joint Strike Fighter Aircraft ( 6 Meh 2013)

Alison Seabeck: To ask the Secretary of State for Defence whether a second batch of F-35B Lightning II aircraft are included in the Single Integrated Capability Priority list.

Written Answers — Defence: Joint Strike Fighter Aircraft ( 5 Meh 2013)

Alison Seabeck: To ask the Secretary of State for Defence what the total projected fleet size is for the F-35B Lightning II aircraft; when those aircraft are expected to enter service; and what the estimated unit cost is for the whole fleet.

Written Answers — Defence: Joint Strike Fighter Aircraft ( 5 Meh 2013)

Alison Seabeck: To ask the Secretary of State for Defence whether he expects F-35B Lightning II aircraft to take part in the carrier sea trials in 2017.


<< < 1 2 3

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.