Canlyniadau 41–43 o 43 ar gyfer "cartel offence"

Oeddech chi'n golygu "carter offence"?

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Enterprise Bill (23 Ebr 2002)

Derek Conway: ...that the programme resolution enables us to sit until 9.55 pm today. I presume that there will be a refreshment break at a convenient point this evening, depending on who is in the Chair.Clause 179 Cartel offence

Pwyllgor Mesur Cyhoeddus: Enterprise Bill: Clause 179 - Cartel offence (18 Ebr 2002)

Jonathan Djanogly: I cannot foresee any circumstances in which prosecution would not be extremely complicated, which is what we shall argue on clause stand part. The point is whether someone should go to prison for a cartel offence. Surely, the matter should be beyond reasonable doubt.

Orders of the Day — Enterprise Bill (10 Ebr 2002)

Miss Melanie Johnson: ...step forward, as the then Secretary of State for Trade and Industry pointed out, and was much quoted by Opposition Members. The prohibitions are only against firms. We are building on that. The cartel offence will have a serious deterrent effect and that obviously relates to individuals. Merger and market reforms are sensible and have received widespread support. The hon. Member for...


<< < 1 2 3

Creu hysbysiad

Chwilio uwch

Dod o hyd i'r union air neu ymadrodd hwn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio drwy roi’r union eiriau mewn dyfyniadau: megis "seiclo" neu "adroddiad Hutton"

Rydyn ni'n dangos geiriau sy'n gysylltiedig â'ch term chwilio, megis “beic” a “beicio” wrth chwilio am seiclo yn ddiofyn. Er mwyn atal hyn, rhowch y gair mewn dyfyniadau, fel "seiclo"

Heb gynnwys y geiriau hyn

Gallwch hefyd wneud hyn o'r prif flwch chwilio trwy roi arwydd minws cyn geiriau nad ydych eisiau: fel hela -llwynog

Rydym hefyd yn cefnogi nifer o addasiadau chwilio Booleaidd, megis AND a NEAR, ar gyfer chwilio manwl.

Ystod o ddyddiadau

i

Gallwch roi dyddiad dechrau, dyddiad gorffen, neu'r ddau er mwyn cyfyngu canlyniadau i ystod o ddyddiadau penodol. Mae dyddiad gorffen coll yn awgrymu'r dyddiad presennol, ac mae dyddiad cychwyn coll yn awgrymu'r dyddiad hynaf sydd gennym yn y system. Gellir nodi'r dyddiadau ar unrhyw fformat y dymunwch, e.e. 3ydd Mawrth 2007 neu 17/10/1989

Person

Rhowch enw fan hyn i gyfyngu canlyniadau i gyfraniadau gan y person hwnnw yn unig.

Adran

Cyfyngu canlyniadau i senedd neu gynulliad penodol yr ydym yn cynnwys (e.e. Senedd yr Alban), neu fath arbennig o ddata o fewn sefydliad, megis Atebion Ysgrifenedig Tŷ'r Cyffredin.

Colofn

Pe baech yn gwybod y rhif colofn Hansard cywir o'r wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo (efallai eich bod yn edrych ar gyfeiriad papur), gallwch gyfyngu canlyniadau i hynny ; Gallwch hefyd ddefnyddio column:123 yn y prif flwch chwilio.